Truyền thống - Phát triển

Thị trấn Cẩm Xuyên trên hành trình xây dựng đô thị văn minh

Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội của huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, kinh tế – xã hội của thị trấn đã có nhiều phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ nét. Thị trấn Cẩm Xuyên đã từng bước khẳng định một đô thị văn minh, năng động…

Tính đến 10 tháng đầu năm 2015, UBND thị trấn Cẩm Xuyên đã tập trung chỉ đạo thực hiện nhiều nhiệm vụ, bên cạnh những thuận lợi cũng còn gặp nhiều khó khăn, song chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt nên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực về kinh tế – xã hội.

hatinh24h
Trụ sở UBND xã Thị trấn Cẩm Xuyên – Ảnh: PV

Trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp chính quyền đã có nhiều chính sách, đưa các giống mới có năng suất chất lượng vào sản xuất như hỗ trợ 50% giống lúa Thiên ưu 8 vào sản xuất thí điểm vụ Hè thu. Tập trung phương tiện thu hoạch nhanh gọn, năng suất đạt 54 tạ/ha, sản lượng đạt 1.072 tấn, đạt 100% KH. Rau màu, các cây công nghiệp phát triển tốt. Đàn gia súc, gia cầm nhìn chung phát triển. Thị trấn đã chỉ đạo hỗ trợ thành lập được 1 tổ hợp tác chăn nuôi lợn theo hình thức liên kết chuỗi giá trị, thành lập được 2 THT chăn nuôi gà theo hình thức liên kết. Xây dựng được THT chăn nuôi thỏ liên kết với quy mô 600 con giống bố mẹ và đã ký hợp đồng liên kết với Công ty cổ phần. Diện tích nuôi trồng thủy sản 13,2 ha cho thu nhập khá.

Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp, xây dựng tiếp tục tăng, phát triển thêm nhiều cơ sở sản xuất như bánh kẹo, cửa nhựa, cửa cuốn…Hệ thống lưới điện được bổ sung hoàn thiện. Thương mại – dịch vụ tiếp tục phát triển, ngày càng đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Hệ thống dịch vụ tăng lên đáng kể, đa dạng các loại hình dịch vụ, các cơ sở sản xuất kinh doanh, các hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn phát triển tốt. Tính đến nay, có 45 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 7 HTX và có 976 hộ tham gia kinh doanh, dịch vụ.

Bên cạnh đó, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng thị trấn đã ưu tiên ngân sách đầu tư phát triển, tạo điều kiện để kích cầu, huy động nguồn lực trong xây dựng kết cấu hạ tầng. Đẩy mạnh làm đường bê tông, đến nay làm được 5,2km đạt 100% kế hoạch, đào đắp nền đường 4.200m, làm mương bê tông tiêu thoát úng 760m, cấp phối biên hòa 1,200m3. Đặc biệt đã vận động nhiều hộ dân hiến đất làm đường, mương tiêu. Hoàn thành xây dựng đường Ngô mây và đường vào khu giết mổ tập trung theo đúng kế hoạch, đường vào khu chăn nuôi tập trung đang từng bước hoàn thành… Đến nay, thị trấn đã hoàn thành đưa vào sử dụng nhà học 3 tầng của trường THCS, xây dựng bể bơi đạt 85% khối lượng, đang tập trung hoàn thành xây dựng nhà bán trú 2 tầng của trường Tiểu học đến nay hoàn thành 80% khối lượng, dự kiến trong tháng 12 sẽ đưa vào sử dụng…

Song song với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được tổ chức sôi nổi. Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đạt được nhiều kết quả. Chất lượng dạy và học trên địa bàn thị trấn từng bước được nâng lên, tỷ lệ học sinh, giáo viên giỏi huyện, tỉnh đạt cao. Địa phương cũng tập trung thực hiện xã hội hóa để tăng xây dựng cơ sở vật chất nhà trường. Công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, công tác dân số kế hoạch hóa gia đình được chú trọng. Thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, chính sách xã hội. Tình hình trật tự, an ninh trên địa bàn luôn được đảm bảo, không xảy ra những vụ việc phức tạp, đột xuất, bất ngờ, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

Một góc Cẩm Xuyên phát triển – Ảnh: PV

Bên cạnh những kết quả đạt được, thị trấn vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như việc chăn nuôi theo hình thức liên kết chuỗi giá trị còn hạn chế, công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án còn một số vướng mắc, một số đơn thư khiếu nại, khiếu kiện về đất đai giải quyết chưa dứt điểm còn kéo dài. Hạ tầng giao thông, tiêu thoát úng đô thị còn nhiều khó khăn, bất cập, một số tuyến đường nội thị xuống cấp nghiêm trọng, còn 2 tuyến đường nội thị chưa có hệ thống chiếu sáng, việc thu gom rác thải của đô thị còn gặp khó khăn…

Trong những tháng cuối năm, thị trấn tập trung chăm sóc vụ đông, triển khai vụ xuân, hỗ trợ xây dựng các mô hình kinh tế, tăng cường phát triển chăn nuôi đặc biệt là mô hình nuôi thỏ. Tuyên truyền, động viên nhân dân khuyến khích phát triển các ngành nghề, tiểu thủ công nghiệp và thương mại, dịch vụ, phát triển thêm các doanh nghiệp. Đẩy mạnh chỉnh trang đô thị, tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng, đặc biệt là đường giao thông, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao, phong trào xây dựng gia đình văn hóa… Rà soát các chỉ tiêu để có phương án tổ chức thực hiện thắng lợi, phấn đấu hoàn thành vượt kế hoạch năm 2015.

Kết quả đáng ghi nhận trong thời gian qua đã thể hiện được hướng đi đúng của thị trấn Cẩm Xuyên. Với giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp… tin rằng trong thời gian tới, Đảng bộ và nhân dân thị trấn tiếp tục gặt hái nhiều thành công, đặc biệt là trên hành trình xây dựng đô thị văn minh.

Hoàng Văn Chương (Chủ tịch UBND thị trấn)

1

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP