Doanh Nghiệp Hà Tĩnh

Thành phố luôn đồng hành với sự phát triển đi lên của Doanh nghiệp

Phóng viên: Xin Đồng chí cho biết đánh giá của mình về những đóng góp của các doanh nghiệp, doanh nhân cho sự phát triển của thành phố trong thời gian qua?

Những năm qua, mặc dù chịu nhiều tác động của suy thoái kinh tế thế giới, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, nhưng các doanh nghiệp và doanh nhân ở thành phố luôn năng động, nổ lực vượt khó vươn lên, khẳng định được vai trò vị thế của mình và có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển đi lên của thành phố. Nhân ngày Doanh nghiệp- Doanh nhân Việt Nam 13/10 và tháng hành động vì doanh nhân năm 2015. Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử thành phố Hà Tĩnh  đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Hà Văn Trọng – Phó Bí thư Thành Ủy, Chủ tịch UBND thành phố về những vai trò và đóng góp của các doanh nghiệp, doanh nhân trong sự phát triển đi lên của thành phố.
Đ/c: Hà Văn Trọng - Phó Bí thư Thành Ủy, Chủ tịch UBND thành phố
Đ/c: Hà Văn Trọng – Phó Bí thư Thành Ủy, Chủ tịch UBND thành phố

Đồng chí Hà Văn Trọng- Phó Bí thư Thành Ủy, Chủ tịch UBND thành phố.

Trong suốt thời gian qua, đội ngũ doanh nghiệp doanh nhân thành phố đã góp phần tích cực, quan trọng vào sự phát triển của thành phố. Sự đóng góp của đội ngũ Doanh nghiệp, Doanh nhân thể hiện trên các nội dung như sau:

Thứ nhất là đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân đã làm thay đổi cơ cấu kinh tế của thành phố. Tỷ lệ CN-TTCN và Xây dựng ngày càng được nâng cao. Tỷ lệ Thương mại dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế của thành phố.

Thứ hai trên lĩnh vực thu ngân sách: Đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân với hoạt động sản xuất, kinh doanh của minh đã đóng nộp ngân sách cho thành phố, cho tỉnh. Đây là nguồn lực hết sức quan trọng để đảm bảo cho nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.

Thứ ba là các hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo: Đội ngũ doanh nghiệp doanh nhân thành phố đã tích cực tham gia phong trào đền ơn đáp nghĩa; xã hội hóa đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi trên địa bàn.

Phóng viên: Thời gian qua, thành phố đã có sự quan tâm hỗ trợ những gì để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn?

Đồng chí Hà Văn Trọng – Phó Bí thư Thành Ủy, Chủ tịch UBND thành phố:

Xác địn được vai trò của đội ngũ Doanh nghiệp, doanh nhân, thời gian qua, thành phố đã tạo điều kiện như bằng các cơ chế chính sách để hỗ trợ các doanh nghiệp doanh nhân phát triển như ban hành cơ chế chính sách phát triển thương mại dịch vụ; bố trí và dành các khu vực đất đai có tiềm năng là lợi thế để các doanh nghiệp mở mang cơ sở, phát triển sản xuất. Thành phố cũng có những hỗ trợ đắc lực cho các hoạt động của Hội Doanh nghiệp, doanh nhân thành phố.

Phóng viên: Trong thời gian tới, nhất là trong tháng hành động vì doanh nhân năm 2015, thành phố sẽ có những quan tâm, hỗ trợ những gì cho các doanh nghiệp, doanh nhân thưa đồng chí ?.

Đồng chí Hà Văn Trọng – Phó Bí thư Thành Ủy, Chủ tịch UBND thành phố:

Trong thời gian tới và nhất là trong tháng hành động vì Doanh nghiệp, Doanh nhân năm 2015, thành phố Hà Tĩnh tổ chức đối thoại gặp gỡ các doanh nghiệp, doanh nhân để tháo gỡ những khó khăn cho các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động của mình; giới thiệu các tiềm năng lợi thế , các cơ chế chính sách của Trung ương, của Tỉnh và Thành phố để các doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh của mình, từ đó tạo cơ hội cho các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn. Thành phố cũng cam kết luôn đồng hành với các doanh nghiệp, doanh nhân, coi sự phát triển của các doanh nghiệp cũng là phát triển đi lên của thành phố.

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí !

Bài, ảnh: Đình Việt (Thực hiện) / TPHT

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP