Trung Quốc

Tập Cận Bình thay Lý Khắc Cường nắm tài chính

Đa Chiều, tờ báo của người Hoa hải ngoại ngày 14/6 đưa tin, hôm 13/6 Tân Hoa Xã cho biết, Tổng bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy trung ương, Trưởng tiểu ban Lãnh đạo công tác tài chính Tập Cận Bình hôm 13/6 đã chủ trì phiên họp thứ 6 của tiểu ban này. Đây là lần đầu tiên ông Tập Cận Bình xuất hiện với chức danh Trưởng tiểu ban lãnh đạo Tài chính.

Đây là lần đầu tiên ông Tập Cận Bình xuất hiện với chức danh Trưởng tiểu ban lãnh đạo Tài chính.
Ông Tập Cận Bình chủ trì buổi họp Tiểu ban Lãnh đạo công tác tài chính trung ương hôm 13/6.

Điều này có nghĩa sau khi nắm đại quyền trong đảng, bộ máy nhà nước, quân đội, ngoại giao, ông Tập Cận Bình tiếp tục lãnh đạo cả công tác tài chính vốn trước đó do Thủ tướng đảm nhiệm.

Ngoài 4 chức danh kể trên, hiện tại ông Tập Cận Bình còn nắm 6 chức danh khác, gồm Trưởng tiểu ban Lãnh đạo cải cách toàn diện Trung Quốc, Trưởng tiểu ban Lãnh đạo công tác an ninh quốc gia và ngoại vụ Trung ương, Trưởng tiểu ban Công tác Đài Loan, Chủ tịch Ủy ban An ninh quốc gia, Trưởng tiểu ban An ninh mạng và tin học hóa, Trưởng tiểu ban Lãnh đạo cải cách sâu rộng quân đội – quốc phòng, tổng cộng 10 chức danh.

Theo bản tin của Tân Hoa Xã, tổ lãnh đạo tài chính có 3 lãnh đạo, ông Tập Cận Bình làm Trưởng tiểu ban, 2 cấp phó là Lý Khắc Cường và Trương Cao Lệ. Tiểu ban Lãnh đạo công tác tài chính trung ương được đảng Cộng sản Trung Quốc thành lập năm 1980, hầu hết do Thủ tướng làm Trưởng tiểu ban, tuy nhiên cũng có 2 lần do Tổng bí thư năm quyền, một lần do Triệu Tử Dương và một lần do Giang Trạch Dân điều hành.

Tiểu ban Lãnh đạo công tác tài chính Trung ương là một tổ chức giúp việc cho Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc về lĩnh vực kinh tế – tài chính

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP