Vinachem mất liên lạc với ông Vũ Đình Duy

Lãnh đạo Tập đoàn Hóa chất (Vinachem) cho biết, trong vòng 2 tuần qua, không liên lạc được với ông Duy, sau 2 đơn xin nghỉ ốm liên tiếp của ông này.


TOP