Sai phạm nghiêm trọng của UBND huyện Kỳ Anh trong việc cấp đất TĐC

Để thực hiện di dời, tái định cư (TĐC) giao mặt bằng cho siêu Dự án Formosa, từ cuối 2009 đến hết năm 2013 đã có 2465 đối tượng với 2478 thửa đất được cấp tại 5 Khu TĐC thuộc các xã Kỳ Phương, Kỳ Lợi, Kỳ Liên, Kỳ Thịnh, Kỳ Long huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh). Tuy nhiên, việc cấp đất TĐC cho các hộ dân đã xảy ra nhiều sai phạm nhiêm trọng.

Phê bình UBND huyện Kỳ Anh vì buông lỏng quản lý

Ông Lê Đình Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ký văn bản số 1043/UBND-CN1 về việc nghiêm khắc phê bình UBND huyện Kỳ Anh vì đã buông lỏng quản lý nhà nước, thiếu trách nhiệm trong việc phối hợp với các cơ quan liên quan để xử lý việc khai thác khoáng sản trái phép xảy ra trên địa bàn huyện.

TOP