Hà Tĩnh: Bất cập tại Dự án Đường Quốc phòng xã Hòa Hải – Tuyến biên giới phía Tây huyện Hương Khê – Nhìn từ góc độ kỷ luật Quân đội ​​​​​​​

Ban quản lý dự án xây dựng công trình Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh là đơn vị trực thuộc Quân khu 4 (Có địa chỉ tại Phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) được UBND tỉnh Hà Tĩnh ủy quyền với vai trò Chủ đầu tư một số dự án XDCB thuộc ngành. Từ vài ba năm trở lại đây, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai mời thầu - đóng vai trò là Chủ đầu tư của những dự án có mức đầu tư từ dưới 1 tỷ đồng đến hơn 100 tỷ đồng. Nói đến vấn đề trúng thầu, ngoài những nhà thầu có “số má” trong lĩnh vực xây dựng, Tạp chí TT&PT nhận được thông tin về Nhà thầu “quen” – thường xuyên trúng thầu ở Ban này.

Dự án Đường Quốc phòng xã Hòa Hải – Tuyến biên giới phía Tây huyện Hương Khê: Nhà thầu nào đang làm dối?

Manh nha từ năm 2015, dưới thời ông Võ Kim Cự. Trì trật mãi, cuối cùng Dự án Đường Quốc phòng xã Hòa Hải – Tuyến biên giới phía Tây huyện Hương Khê cũng được triển khai. Thế nhưng, cả 4 đời Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh (ông Võ Kim Cự, ông Lê Đình Sơn, ông Đặng Quốc Khánh và ông Trần Tiến Hưng) chắc không vị nào lấy làm vui khi Dự án chiến lược Quốc phòng hơn 100 tỷ đồng đang bị các Nhà thầu “con” thi công hời hợt, có dấu hiệu sai thiết kế đã được phê duyệt.TOP