Hà Tĩnh: Xuất hiện nhóm người tụ tập, bất chấp quy định phòng, chống dịch Covid-19

Thời gian qua, công tác tuyên truyền người dân chấp hành các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, nhất là việc đeo khẩu trang và cấm tụ tập đông người được các cấp, ngành triển khai đồng bộ, quyết liệt. Tuy nhiên, hiện nay, một bộ phận người dân có tâm lý chủ quan, lơ là, không tuân thủ các quy định phòng dịch, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về dịch bệnh.


TOP