Thành viên "Hội thánh Đức Chúa Trời" trồng gần 1.000 cây nghi cần sa

Lợi dụng ngôi nhà của mình nằm ngay gần nghĩa địa, sát một khu đầm và có lối vào độc đạo, đối tượng chủ nhà đã trồng gần 1.000 cây nghi là cần sa, thậm chí còn tổ chức chiết xuất lấy tinh dầu (nhựa) ngay tại đây. Đây cũng là đối tượng tham gia "Hội thánh Đức Chúa Trời" trái phép.

Trung Quốc: Trồng cần sa hợp pháp và lợi nhuận cao

Không công khai hô hào, không số liệu chính thức nhưng diện tích trồng cần sa (cả hợp pháp lẫn bất hợp pháp) tại Trung Quốc đang ngày càng tăng qua từng năm, mang lại lợi nhuận lớn cho người trồng.TOP