Chỉ sử dụng thủy hải sản miền Trung đánh bắt xa bờ

Ngày 22/8, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, đã nhận được báo cáo kết quả kiểm nghiệm 5/9 mẫu ghẹ và cá các loại tại Hà Tĩnh nhiễm xyanua, 3 mẫu nhiễm phenol và 1 mẫu có hàm lượng cadimi vượt ngưỡng cho phép.

TOP