Ngày đầu Xuân ở thủy điện Hương Sơn

Vừa qua, sau hơn bảy năm thi công, vượt qua bao khó khăn về thời tiết, địa hình và nhất là tài chính, tổ máy số 1 công suất 16,5 MW của Nhà máy thủy điện Hương Sơn chính thức hòa lưới điện quốc gia. Thời gian hòa lưới điện của tổ máy số 2 cũng đang được tính từng ngày.


TOP