Hà Tĩnh: Lấy việc thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM làm thước đo

Ngày 9-12, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh và đoàn công tác đã về kiểm tra công tác Mặt trận tại Hà Tĩnh. Đoàn đã đến thăm xã nông thôn mới (NTM) Tùng Ảnh, nhà văn hóa các thôn Châu Trinh, Châu Tùng và khu lưu niệm Cố Tổng Bí thư Trần Phú (xã Tùng Ảnh), làm việc với MTTQ huyện Đức Thọ, MTTQ tỉnh Hà Tĩnh.

Học tập, làm theo Bác trở thành mục tiêu, động lực, thước đo cán bộ, đảng viên

Ngay sau khi có Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và kế hoạch của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, BTV Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức hội nghị cốt cán quán triệt chỉ thị và chỉ đạo cơ sở triển khai, thực hiện.

TOP