Nhiều ưu tiên về thủ tục hải quan cho Formosa Hà Tĩnh

UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu: Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, tham mưu đề xuất hướng xử lí, báo cáo UBND tỉnh giải quyết theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền xử lí của tỉnh, báo cáo Bộ Tài chính để được giải quyết kịp thời.

600 bánh heroin qua sân bay Tân Sơn Nhất xuất phát từ đâu?

Trước khi được đưa đến kho hàng của Công ty TNHH dịch vụ hàng hóa Tân Sơn Nhất (TCS), 600 bánh heroin đã qua tay 3 công ty đứng ra lo thủ tục xuất cảnh cho lô hàng này, trong đó, Công ty Lê Hòa đứng tên người gửi.

TOP