Quyết tâm thu vượt 7.000 tỷ đồng tiền thuế, phí và tiền sử dụng đất

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự: Trong bối cảnh kinh tế khó khăn nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, kết quả thu ngân sách trên địa bàn Hà Tĩnh đạt cao, vượt kế hoạch T.Ư giao, dẫn đầu các tỉnh Bắc Trung bộ và nằm trong tốp đầu của cả nước.

Quản lý nguồn thu vãng lai và thu từ cấp quyền sử dụng đất

Thời gian qua, thành viên Đoàn giám sát số 2 tập trung đánh giá tình hình quản lý thu thuế từ nhà thầu, thuế giá trị gia tăng đối với các đơn vị vãng lai, thuế tài nguyên, phí môi trường từ Dự án Formosa; quản lý nguồn thu từ khai thác khoáng sản, thuê đất, cấp quyền sử dụng đất, phí, lệ phí; rà soát việc chấp hành thuế của các DN, chú trọng lĩnh vực kinh doanh nhà hàng, khách sạn…

TOP