Hà Tĩnh: Chỉ đạo xử lý nghiêm vụ hàng trăm héc ta rừng tự nhiên bị xóa sổ

Sau khi báo ANTĐ phản ánh việc hàng trăm héc ta rừng tự nhiên thuộc diện tích rừng do Công ty THNH MTV lâm nghiệp và dịch vụ Chúc A (Cty Chúc A) quản lý ở huyện Hương Khê bị xóa sổ, UBND tỉnh Hà Tĩnh vào cuộc và có văn bản chỉ đạo các ban ngành kiểm tra, làm rõ và xử lý nghiêm những tổ chức và cá nhân liên quan.


TOP