Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Sáng 22/12, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đã trực tiếp quán triệt nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá trong nội bộ”.

Hà Tĩnh: Bộ đội Biên phòng quán triệt Nghị quyết XII của Đảng

Sáng 16/6, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Dự và chỉ đạo hội nghị có Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng.

TP Hà Tĩnh Quán triệt nghị quyết ĐH Đảng bộ TP lần thứ XX

Theo đó, Thành ủy đã tổ chức chia thành 4 nhóm triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội, bao gồm: Hội nghị học tập, quán triệt do thành phố tổ chức; do các đảng bộ phường, xã tổ chức; do các đảng bộ, chi bộ hành chính – sự nghiệp, lực lượng vũ trang tổ chức và các đoàn thể quần chúng tổ chức.

BĐBP Hà Tĩnh: Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 9

Hội nghị đã được nghe quán triệt các nội dung: Nghị quyết về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Chỉ thị số 36- CT/TW ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Phương án chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp; Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 1-7-2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Tỉnh ủy Hà Tĩnh học tập, quán triệt Nghị quyết trung ương 9

Dự hội nghị có Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự, các Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố; bí thư, chủ tịch các xã, phường, thị trấn.

Hà Tĩnh: Quán triệt các chỉ thị, kết luận của trung ương cho đội ngũ cán bộ cốt cán

Quán triệt Kết luận số 95-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự nhấn mạnh: công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa thường xuyên, liên tục, lâu dài và phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của các cấp ủy đảng, sự quản lý của chính quyền, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia.

Học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết TW 8 và Nghị quyết 06 của Ban chấp hành đảng Đảng bộ tỉnh

Sáng ngày 15/01 Công an tỉnh  đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) và Nghị quyết 06 -NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của Công an tỉnh. Tham dự hội nghị có đồng chí đại tá Nguyễn Văn An – Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Quán triệt, triển khai Nghị quyết T.Ư 8 (khóa XI) và NQ 06 của Tỉnh ủy

Buổi sáng, các đại biểu đã nghe Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Quốc Vinh và Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền truyền đạt và quán triệt 2 chuyên đề: NQ về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và NQ về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

TOP