Đề nghị tiếp tục bổ nhiệm phó hiệu trưởng các trường THPT

Theo đề án sắp xếp các trường THPT công lập hiện có tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, số cán bộ quản lý thiếu sau khi sắp xếp tính đến hết năm 2019 sẽ là 47 người so với định mức. Từ đó, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Thanh Hóa đã có công văn gửi UBND tỉnh này đề nghị tiếp tục được bổ nhiệm Phó hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn.

Thi tuyển hiệu trưởng, phó hiệu trưởng: Bước đột phá trong công tác cán bộ của ngành GD&ĐT Hà Tĩnh

Để đề bạt đội ngũ cán bộ quản lý thực sự có năng lực, đảm đương được trọng trách được giao, Sở GD&ĐT tổ chức thi tuyển các chức danh hiệu trưởng, phó hiệu trưởng tại một số trường THPT trên địa bàn toàn tỉnh. Đây được xem là giải pháp đột phá trong công tác tổ chức cán bộ.


TOP