Xây dựng NTM ở Hà Tĩnh – một chặng đường nhìn lại

Thực hiện chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, Hà Tĩnh đã có rất nhiều cách làm sáng tạo và chủ động, nhờ vậy địa phương này đã trở thành điển hình của cả nước với kết quả là phát triển nhanh, mạnh và bền vững.

Hội Luật gia TP. Hà Tĩnh 7 năm – một chặng đường phát triển

Xác định công tác tham gia xây dựng pháp luật và nghiên cứu khoa học pháp lý là nội dung quan trọng của Hội, các hội viên chủ động tham gia nghiên cứu các chuyên đề khoa học pháp lý, góp ý kiến xây dựng các dự án luật, thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND thành phố giao. Hầu hết ý kiến đã được thành phố đánh giá có chất lượng. Các chi hội đã tham gia đóng góp 42 ý kiến vào dự thảo Luật Hòa giải cơ sở, tổng hợp 18 ý kiến làm nòng cốt tham gia báo cáo UB MTTQ tỉnh.

Trường THCS Cẩm Dương 55 năm một chặng đường

Trường trung học cơ sở Cẩm Dương thuộc Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Cẩm Xuyên. Trường được thành lập tháng 8 năm 1958, lúc mới thành lập trường được gọi là trường cấp II Nam Dương, đến năm 1963 trường được đổi tên Trường phổ thông cấp I – II Cẩm Dương.

TOP