Ứng viên đại biểu Quốc hội và lời hứa với nông dân

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Võ Kim Cự, ứng cử viên đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh khi trình bày Chương trình hành động trước cử tri đã hứa sẽ kiến nghị tới Quốc hội để có hệ thống cơ chế chính sách phù hợp hơn, đưa nông nghiệp phát triển trong tình hình mới theo hướng thu hút đầu tư trong và ngoài nước vào khu vực này…

Di dân trong Dự án mỏ sắt Thạch Khê: Những lời hứa bị lãng quên

Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về tái cơ cấu Công ty cổ phần sắt Thạch Khê (ngày 29-6-2011), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chỉ đạo: “Công ty cổ phần sắt Thạch Khê cần phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh giải quyết tốt việc đền bù giải phóng mặt bằng, sớm ổn định đời sống của nhân dân”. Vậy nhưng, đến những ngày cuối năm 2013, các nội dung chỉ đạo trên vẫn chưa được thực hiện rốt ráo.


dong
TOP