Vũ Quang: Loạt bài “Phá rừng để trồng rừng” (kỳ 2)

Tiếp nhận thông tin Báo Đời sống & Tiêu dùng phản ánh trong bài “Hà Tĩnh: Phá rừng phòng hộ làm trang trại, chính quyền chậm xử lý”, UBND huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã có văn bản yêu cầu lực lượng kiểm lâm và UBND xã vào cuộc kiểm tra việc sẻ phát, bao chiếm rừng trái pháp luật tại tiểu khu 69 và 71 thuộc quản lý của UBND xã Sơn Thọ.


TOP