Hơn 6,7 nghìn lao động nước ngoài làm việc tại Vũng Áng

Theo đó, tới ngày 30/9/2015, tổng số lao động đang làm việc tại Khu kinh tế Vũng Áng là 29.181 người, tại 224 doanh nghiệp, 94 nhà thầu. Trong đó, 22.449 lao động Việt Nam và 6.732 lao động nước ngoài. Trong số lao động nước ngoài, lao động người Trung Quốc chiếm 76,49% với 5.149 người; Đài Loan chiếm 19,5% với 1.314 người; Hàn Quốc chiếm 3% với 204 người…

Formosa: Kiên quyết không cho lao động nước ngoài chưa cấp phép làm việc

UBND tỉnh Hà Tĩnh đã đồng ý cho tuyển dụng 10.820 lao động nước ngoài, trong đó 13 doanh nghiệp là 357 người, 29 gói thầu là 10.463 người. Tại Formosa, hiện có 92 nhà thầu thi công, trong đó có 36 nhà thầu chính, 56 nhà thầu phụ (15 Trung Quốc, 12 Đài Loan, 43 VN, 21 Hàn Quốc, 01 Bỉ).

Gần 4.600 lao động nước ngoài đang làm việc ở Vũng Áng

Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh ngày 8-9, tính đến thời điểm hiện nay, tổng số lao động trên địa bàn khu kinh tế Vũng Áng có 32.240 người, trong đó, lao động trong nước là 27.644 người và lao động nước ngoài là 4.596 người.

Lao động nước ngoài tại Khu kinh tế Vũng Áng: Địa phương mất kiểm soát việc cấp phép?

Hiện tại, Khu kinh tế Vũng Áng (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) có hàng ngàn lao động (LĐ) nước ngoài đang làm việc, thi công các dự án tại đây. Tuy nhiên, con số cấp giấy phép cho LĐ nước ngoài lại quá ít ỏi so với thực tế. Không có cách hiểu nào hơn là các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương đã buông lỏng quản lý, mất kiểm soát với số LĐ nước ngoài.TOP