Hà Tĩnh: Truyền thống khoa bảng – Lửa sáng muôn đời

Ngọn lửa của tinh thần hiếu học được thắp sáng từ ngàn xưa và gìn giữ cho đến ngày nay. Truyền thống khoa bảng của cha ông đã chảy vào huyết quản của thế hệ hôm nay, tạo nên gương mặt mới của giáo dục tỉnh nhà và bản sắc văn hóa Hà Tĩnh.

Bàn về khai thác sử liệu trong "Khoa bảng Nghệ An“

"Khoa bảng Nghệ An“[1] được sở Văn hóa thông tin – Thư viện Nghệ An xuất bản năm 2000 và „đã được đông đảo bạn đọc và nhân dân trong tỉnh đón nhận, coi như một món quà văn hóa tinh thần trân trọng. Có dòng họ đã tìm bằng được cuốn sách để đặt lên bàn thờ tổ tiên, hoặc để trong tủ sách quý của dòng họ“ (theo „Cẩn bạch“ của tác giả).

TOP