Tàu Trung Quốc vẫn tiếp tục đâm tàu Việt Nam

Theo nguồn tin riêng của Dân Trí, đến nay đã có tới 83 tàu Trung Quốc các loại, trong đó có cả tàu chiến, kéo đến khu vực đặt giàn khoan HD 981 tại thềm lục địa Việt Nam và tiếp tục va quẹt vào các tàu của Việt Nam.


dong
TOP