Thạch Hà (Hà Tĩnh): Vận động hàng chục lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc về nước

Thạch Hà, một trong 7 huyện của Hà Tĩnh từng bị tạm dừng tuyển chọn lao động (theo Chương trình EPS năm 2018). Nhưng nhờ thực hiện hiệu quả công tác vận động, kêu gọi lao động vi phạm về nước, nên đến nay địa phương này đã được rút khỏi danh sách tạm dừng tuyển dụng lao động sang Hàn Quốc.


dong
TOP