Thấy gì qua việc đề nghị cách hết các chức vụ trong Đảng đối với con trai ông Nguyễn Bá Thanh?

Việc ông Nguyễn Bá Cảnh - con trai cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh bị cơ quan có thẩm quyền đề nghị cách tất cả các chức vụ trong Đảng nhận được sự quan tâm lớn của dư luận. ĐBQH Phạm Văn Hoà cho rằng điều này thể hiện quyết tâm chống tiêu cực trong nội bộ Đảng.

HĐND Thành phố Hà Tĩnh lấy phiếu tín nhiệm các chức vụ do HĐND bầu

Kỳ họp thứ Mười, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Tĩnh, khóa XIX, nhiệm kỳ 2011-2016 diễn ra trong 02 ngày (từ 23/12 đến 24/12/2014) đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 11 người giữ các chức vụ do Hội đồng nhân dân thành phố bầu đảm bảo nghiêm túc, đúng mục đích, nguyên tắc, quy trình. Ban biên tập xin đăng tải kết quả của đợt lấy phiếu tín nhiệm lần này cụ thể như sau:

Bí thư Lào Cai được giới thiệu làm Tổng kiểm toán nhà nước

Bí thư tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Hữu Vạn được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng giới thiệu ứng cử chức vụ Tổng kiểm toán Nhà nước thay cho ông Đinh Tiến Dũng vừa được bầu làm Bộ trưởng Tài chính. >> Ông Đinh Tiến Dũng làm Bộ trưởng Tài chínhTOP