Tăng thuế VAT, người nghèo càng nghèo thêm?

“Việc tăng thuế giá trị gia tăng có thể gây ra lạm phát cao hơn, giảm tổng cầu và gia tăng bất bình đẳng về thu nhập ngược lại thu ngân sách được cải thiện”, báo cáo của CTCP Chứng khoán Rồng Việt cho biết.

Tuyên dương các Doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách thuế năm 2014

Năm 2014, lần đầu tiên, đánh dấu số thu ngân sách từ thuế và phí của tỉnh ta đạt trên 5000 tỷ đồng. Hà Tĩnh đã về đích trước 2 năm chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh về thu ngân sách nội địa. Trong thành quả này, thành phần doanh nghiệp đóng vai trò đặc biệt quan trọng.

Cục Thuế Hà Tĩnh ra quân đầu Xuân Giáp Ngọ

Cùng với khí thế ra quân những ngày đầu Xuân Giáp Ngọ, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam. Các cấp, các ngành, các cơ quan đoàn thể, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cùng toàn thể nhân dân trong tỉnh Hà Tĩnh cũng đang dấy lên phong trào thi đua lao động, sản xuất kinh doanh, giành thắng lợi toàn diện trên mọi lĩnh vực.TOP