Chân dung tân Chủ tịch Tập đoàn VNPT

Là cán bộ được đánh giá có tư duy quản lý hiện đại và từng trải qua rất nhiều vị trí quan trọng tại VNPT, tân Chủ tịch Phạm Đức Long được tin tưởng sẽ tiếp tục đưa tập đoàn này phát triển vượt bậc trong tương lai.TOP