Tổ chức lại bộ máy Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh hợp lý

Số công chức được tuyển dụng theo chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao của UBND tỉnh là 2 người. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh hiện có 1 Trưởng ban, 6 Phó Trưởng ban, 7 phòng chuyên môn, 2 văn phòng đại diện và 4 đơn vị trực thuộc.

Sớm kiện toàn bộ máy HĐND thị xã Kỳ Anh và huyện Kỳ Anh

Chiều 27/5, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp nhằm thống nhất công tác kiện toàn tổ chức bộ máy của HĐND thị xã Kỳ Anh và huyện Kỳ Anh sau khi thành lập mới. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan dùng dự.

“Lộc quan khác với ăn chặn của dân!”

“Nếu không xây dựng lòng tin với dân thì đến đâu họ cũng đưa tiền, nhưng đưa tiền không phải vì kính nể… Làm quan thời kỳ nào cũng có lộc nhưng lộc đó hoàn toàn khác với việc mình ăn chặn của dân”, đại biểu Nguyễn Bá Thuyền nói.

‘Bộ máy cồng kềnh sản sinh ra quan chức thô lỗ với dân’

Thực ra, bộ máy Nhà nước cồng kềnh, sự quan liêu bao cấp diễn ra trong quá khứ một thời gian dài nên đã “sản sinh” ra một bộ phận cán bộ, quan chức có hành vi, ứng xử thô lỗ với người dân. Tâm lý “sáng cắp ô đi, tối cắp ô về” mà chính trong họp Quốc hội đề xuất cũng công nhận một phần cán bộ ở nước ta là như vậy”, TS. tâm lý Nguyễn Thị Kim Quý, nói.


dong
TOP