Từ 1/1/2015, tăng chi phí phát hành Báo Hà Tĩnh

Theo đó, chi phí phát hành Báo Hà Tĩnh tăng từ 18-27%, áp dụng từ ngày 1/1/2015 cho đến khi Bộ Thông tin và Truyền thông có quyết định quy định mức giá cước dịch vụ phát hành báo chí thay thế Quyết định 619/QĐ ngày 5/9/1966 của Tổng cục Bưu điện và Truyền thanh.


TOP