Báo động đỏ: Vương quốc bầy đàn đa cấp lan khắp nơi

Sau loạt bài về cuộc sống “bầy đàn” đa cấp ở Thái Bình, Ninh Bình,… độc giả cả nước đã phản ánh bằng hàng nghìn email cho hay, đa cấp đã “mọc” ở khắp các địa phương trong cả nước, dưới mọi hình thức.


TOP