Nữ sinh thản nhiên âu yếm bạn đồng tính giữa sân trường

Theo anh Lương Hiển Đạt, cán bộ Đoàn trường nên có thái độ trung lập, đưa ra giải pháp, cách thức ứng xử thích hợp cho những người đồng tính, từ đó sẽ góp phần định hình lại “giới tính” đối với những bạn đồng tính giả.TOP