Kinh tế

Sớm ban hành quy chế phối hợp giữa KKT tỉnh với UBND thị xã Kỳ Anh

Theo đó Dự thảo Quy chế phối hợp giữa Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh với Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh có 3 Chương, 11 Điều.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn vừa chủ trì cuộc họp nghe ý kiến về dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh; quy chế phối hợp giữa Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh với UBND thị xã Kỳ Anh.

hatinh24h hatinh24h 01
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn làm việc với Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh và UBND thị xã Kỳ Anh.

Trong đó quy định về nội dung và lĩnh vực phối hợp liên quan đến công tác quản lý quy hoạch và xây dựng; quản lý đất đai tài nguyên và môi trường; quản lý doanh nghiệp, dự án đầu tư; lao động việc làm, an ninh tật tự, công tác thanh tra kiểm tra và một số lĩnh vực khác.

Tại cuộc họp các đại biểu đều thống nhất cao nội dung dự thảo quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh với UBND thị xã Kỳ Anh. Để nâng cao trách nhiệm, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước tại Khu kinh tế Vũng Áng và UBND thị xã Kỳ Anh một số ý kiến cho rằng trong quy chế phối hợp, vấn đề quản lý quy hoạch chung vẫn còn chồng chéo; cần phân định rõ việc quản lý nhà nước đối với các khu chức năng; quan tâm đến lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng; phân định rõ đơn vị nào là chủ trì, đơn vị nào là phối hợp, tránh chồng chéo, làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của tỉnh…

Kết luận cuộc họp Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn đồng tình cao các ý kiến phát biểu tại cuộc họp và cho rằng Dự thảo Quy chế phối hợp giữa Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh với Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh là một tất yếu và cần thiết, đây là quy chế bắt buộc trong hành lang pháp lý.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn: Quy chế phối hợp giữa Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh với Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh là một tất yếu và cần thiết, đây là quy chế bắt buộc trong hành lang pháp lý.

Do đó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở ngành khẩn trương góp ý bằng văn bản để sớm hoàn chỉnh dự thảo, trong đó lưu ý các mục cần phải cụ thể hóa và có chi tiết nhưng phải dựa trên nguyên tắc quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh chủ trì làm việc với đại diện lãnh đạo 3 cơ quan: Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, UBND thị xã Kỳ Anh và Sở Nội vụ để sớm đưa ra kết quả cuối cùng. Quy chế phối hợp giữa Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh với UBND thị xã Kỳ Anh và Quy định chức năng, nhiệm vụ của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh phải được ban hành cùng một lúc.

Trường Biên/ HTTV

1

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP