Tin Hà Tĩnh

Sở Nội vụ Hà Tĩnh liệu có vội vàng “lấp chỗ trống” tại Công ty Thủy lợi Nam Hà Tĩnh

Sở Nội vụ đã tham mưu bầu chức danh Giám đốc tại Công ty Thủy lợi Nam Hà Tĩnh ra sao tới UBND tỉnh Hà Tĩnh?

Ngày 19/10/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 97/2015/NĐ-CP về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Nghị định mở ra nhiều kỳ vọng mới trong nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước, khi quyền hạn và trách nhiệm của người lãnh đạo doanh nghiệp được phân định cụ thể…Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 5/12/2015.

Mặc dù Nghị định này có hiệu lực từ năm 2015 tuy nhiên phải đến năm 2019, Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh mới bắt đầu triển khai thực hiện Nghị định này tại Công ty TNHH MTV Thủy Lợi Nam Hà Tĩnh (Công ty Thủy lợi Nam Hà Tĩnh).

Những tưởng việc thực hiện sau này sẽ là “chậm mà chắc” thế nhưng Sở Nội vụ Hà Tĩnh đã thể hiện sự nóng vội trong việc tham mưu cho UBND tỉnh Hà Tĩnh khi đề xuất đến 3 nhân sự đều chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn vào chức danh Giám đốc.

Kết quả sự việc dẫn đến Công ty Thủy lợi Nam Hà Tĩnh vẫn chưa có người thủ lĩnh đủ điều kiện và tiêu chuẩn để lãnh đạo công ty.

Có thể dễ dàng nhận thấy với đặc thù nhiệm vụ được giao và thực tế kết quả sản xuất kinh doanh đạt được trong nhiều năm qua của Công ty Thủy lợi Nam Hà Tĩnh cho thấy mô hình chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) kiêm Giám đốc vẫn lãnh đạo và điều hành công ty thực hiện tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Đảm bảo hiệu quả 100% diện tích sản xuất nông nghiệp theo hợp đồng. Về công tác quản lý bảo vệ cũng như phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 100% hồ đập công trình kênh mương thủy lợi đều an toàn trong các mùa mưa lũ. Các chế độ chính sách của cán bộ công nhân viên, người lao động luôn được quan tâm trả đúng, đủ và kịp thời quy định của Nhà nước. Hàng năm công ty đều được xếp loại doanh nghiệp loại A.

Trụ sở UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Tham mưu "lấp chỗ trống"... vị trí Giám đốc

Sở Nội vụ Hà Tĩnh đã tham mưu tách chức danh Giám đốc và Chủ tịch Hội đồng thành viên của Công ty Thủy Lợi Nam Hà Tĩnh với lý do thực hiện Nghị định97/2015/NĐ-CP. Trong khi đó Công ty Thủy lợi Nam Hà Tĩnh đang hoạt động ổn định. Người lãnh đạo là ông Lê Hồng Sơn với chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc đang điều hành hoạt động tốt. Chỉ còn chưa đầy 1 năm nữa là kết thúc nhiệm kỳ của ông Sơn, tuy nhiên Sở Nội vụ Hà Tĩnh không hiểu vì lý do gì lại vội vàng tham mưu đến UBND tỉnh Hà Tĩnh cho thôi chức danh Giám đốc đối với ông Lê Hồng Sơn.

Chưa dừng lại ở đó, Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham mưu bầu bổ sung ngay Giám đốc mới với nguồn nhân sự tại chỗ. Mặc cho những nhân sự này chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn. Vụ việc đã dẫn tới gần 1 năm trở lại đây khiến Công ty Thủy lợi Nam Hà Tĩnh không có người đứng đầu lãnh đạo, nhân viên nghi ngờ, hoạt động kém hiệu quả....

Sự việc bắt đầu từ giữa năm 2019 sau khi xét đề nghị của Sở nội vụ tại văn bản số 862/SNV-XDCQ&TCBC ngày 25/6/2019, về việc kiện toàn tổ chức bộ máy lãnh đạo, quản lý Công ty Thủy lợi Nam Hà Tĩnh theo quy định.

Ngày 27/6/2019, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành văn bản số 4227/UBND-NC. Theo đó UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu để công tác quản lý cán bộ quản lý doanh nghiệp đảm bảo đúng quy định hiện hành, yêu cầu Công ty Thủy lợi Nam Hà Tĩnh khẩn trương thực hiện các nội dung văn bản số 663/SNV-XDC&TCBC ngày 20/5/2019 của Sở Nội vụ.

Ngay sau khi nhận được văn bản chỉ đạo của Sở Nội vụ cũng như UBND tỉnh Hà Tĩnh. Ngày 16/7/2019, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh đã ban hành văn bản kiện toàn bổ nhiệm cán bộ quản lý doanh nghiệp. Báo cáo Sở Nội vụ cũng như UBND tỉnh Hà Tĩnh với nội dung nêu rõ: “Đồng chí Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc chưa hết nhiệm kỳ (21/5/2020) đơn vị đang tiếp tục sắp xếp ổn định các phòng, ban, cụm, trạm chưa thực hiện việc tách Chủ tịch kiêm Giám đốc”.

Tuy nhiên bất ngờ vào ngày 29/8/2019, UBND tỉnh Hà Tĩnh bằng văn bản số 5759/UBND – NC yêu cầu: “Hội đồng thành viên Công ty Thủy lợi Nam Hà Tĩnh phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Ban tổ chức Tỉnh ủy các cơ quan liên quan thực hiện quy trình bổ nhiệm giám đốc Công ty Thủy lợi Nam Hà Tĩnh từ nguồn cán bộ trong quy hoạch tại chỗ giai đoạn 2018 – 2023 theo đúng quy định hiện hành hoàn thành trước ngày 10/9/2019”.

Nhận thấy việc 3 cán bộ như ý kiến của Sở Nội vụ nếu lấy từ nguồn quy hoạch tại chỗ thì sẽ thiếu các điều kiện cũng như tiêu chuẩn. Chính vì vậy, vào ngày 6/9/2019, Công ty Thủy lợi Nam Hà Tĩnh đã có báo cáo số 529/BC-HĐTV về UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Theo đó nội dung cụ thể: “Về quy hoạch Công ty đã thực hiện nghiêm túc, hàng năm có rà soát, điều chỉnh, bổ sung, đảm bảo các quy định hiện hành.

Sau đó tạo điều kiện để các đồng chí nằm trong quy hoạch có thời gian phấn đấu, đào tạo, bồi dưỡng học tập nâng cao trình độ kiến thức về chuyên môn, trình độ chính trị, kinh nghiệm thực tế...

Đối với 3 đồng chí (đ/c) nằm trong diện quy hoạch chức vụ Giám đốc xét về các tiêu chuẩn điều kiện cụ thể:

Đ/c Phan Viết Liệu (Đang học Trung cấp lý luận chính trị. Phó giám đốc từ năm 2010)

Đ/c Mai Văn Luân (Đang học hệ tại chức năm thứ 3 Đại học Thủy Lợi)

Đ/c Nguyễn Chí Linh (Về năng lực tổ chức, kinh nghiệm thực tế trong Quản trị kinh doanh điều hành trong lĩnh vực chuyên môn chưa có, thời gian công tác từ năm 2009).

Đối chiếu với các điều kiện, tiêu chuẩn quy định nêu trên với thực trạng hiện tại về trình độ chuyên môn, chuyên ngành, quản trị kinh doanh, kinh nghiệm điều hành chuyên môn, thì nhân sự nằm trong Quy hoạch của Công ty giai đoạn 2018 – 2023 tại thời điểm hiện nay để cơ cấu làm Quy trình bổ nhiệm chức danh Giám đốc chưa đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo yêu cầu phù hợp”.

Ngay sau khi nhận được văn bản báo cáo của Công ty Thủy lợi Nam Hà Tĩnh vào ngày 13/9/2019, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành văn bản số 6097/UBND – NC.“Chủ tịch UBDN tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra nghiên cứu các kiến nghị của Công ty Thủy lợi Nam Hà Tĩnh tại nêu trên, trả lời, hướng dẫn Công ty thực hiện theo đúng quy định hiện hành, đồng thời báo cáo, tham mưu đề xuất UBND tỉnh trước ngày 23/9/2019”.

Mặc dù công ty Thủy lợi Nam Hà Tĩnh đã có văn bản báo cáo rõ nội dung 3 đ/c trong quy hoạch giai đoạn 2018 – 2023 chưa đủ điều kiện tiêu chuẩn để bổ nhiệm chức danh Giám đốc. Tuy nhiên Sở Nội vụ Hà Tĩnh vẫn quyết tâm thực hiện việc bổ nhiệm.

Cụ thể vào ngày 23/9/2019, Sở Nội vụ Hà Tĩnh đã ban hành văn bản số: 1320/SNV-XDCQ&TCBC với nội dung: “Trên cơ sở nguồn nhân sự cán bộ quy hoạch chức vụ Giám đốc được Công ty Thủy lợi Nam Hà Tĩnh xây dựng và ban hành tại Quyết định số 485/QĐ-HĐTV-TLNHT ngày 22/6/2018, đối chiếu với các tiêu chuẩn điều kiện về trình độ chuyên môn, chính trị tại các văn bản quy định nêu trên quá trình theo dõi đánh giá người quản lý doanh nghiệp hàng năm, do đó việc triển khai làm quy trình bổ nhiệm giám đốc Công ty Thủy lợi Nam Hà Tĩnh từ nguồn cán bộ quy hoạch tại chỗ giai đoạn 2018 – 2023 là đảm bảo đủ điều kiện để thực hiện.

Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy trình bổ nhiệm Giám đốc mới thuộc trách nhiệm của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty, chủ trì là Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/9/2019”.

Không tiếp thu những báo cáo từ Công ty, Sở Nội vụ Hà Tĩnh vẫn tiếp tục thực hiện các quy trình bổ nhiệm chức danh Giám đốc và cho rằng đủ điều kiện thực hiện nhưng lại đổ vấy trách nhiệm cho Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty.

Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh.

Nội bộ Công ty nghi ngờ

Mặc dù đã ra sức giải trình, báo cáo về 3 nhân sự lấy tại chỗ của Công ty đều chưa đủ điều kiện tiêu chuẩn. Công ty Thủy lợi Nam Hà Tĩnh tiếp tục báo cáo về những “lỗ hổng” trong công tác kiện toàn lãnh đạo của Sở Nội vụ Hà Tĩnh.

Cụ thể: “Tại cuộc họp ngày 20/9/2019 do Sở Nội vụ chủ trì thì Công ty đã tham dự đủ các thành phần nhưng một số đồng chí chưa nhất trí về phương án nhân sự từ nguồn quy hoạch do tại thời điểm hiện tại chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, tuy nhiên (Sở Nội vụ kết luận đủ điểu kiện).

Công ty Thủy Lợi Nam Hà Tĩnh không hề được tham gia góp ý kiến đề xuất nhân sự làm quy trình bổ nhiệm chức danh Giám đốc mặc dù tại văn bản cần có ý kiến của Công ty.

Kết luận trách nhiệm thực hiện quy trình bổ nhiệm giám đốc là tập thể Ban thường vụ Đảng ủy công ty là chưa đúng nguyên tắc (Các bước trước đây Công ty không được tham gia).

Về nhân sự bổ nhiệm cho chức danh Giám đốc cần phải đảm bảo đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

Theo đó: Đ/c Nguyễn Chí Linh: Thời điểm hiện tại chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn về kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh, điều hành quản lý lĩnh vực ngành nghề kinh doanh chính của Công ty.

Đ/c Phan Viết Liệu hiện tại chưa đủ điều kiện tiêu chuẩn về trình độ chính trị theo quy định.

Đ/c Mai Văn Luân chua đủ điều kiện tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn phù hợp, chưa có kinh nghiệm thực tế điều hành chuyên môn trong lĩnh vực ngành nghề hoạt động chính của công ty”.

Sự việc được cho là tạm lắng xuống khi UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành văn bản số 6448/UBND-NC. Nội dung: “Để đảm bảo hoạt động chỉ đạo điều hành của Công ty Thủy lợi Nam Hà Tĩnh không bị gián đoạn, UBND tỉnh đồng ý chủ trương giao Hội đồng thành viên Công ty phân công 1 lãnh đạo Công ty theo thẩm quyền để điều hành hoạt động Công ty trong thời gian làm quy trình bổ nhiệm giám đốc mới”.

Có thể nhận thấy rằng việc quá vội vàng khi tham mưu bầu chức danh Giám đốc tại Công ty Thủy lợi Nam Hà Tĩnh của Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh đã dẫn tới việc đến nay Công ty vẫn chưa có người lãnh đạo đủ tâm - tầm.

Mặc dù Công ty đã nhiều lần tham mưu, báo cáo Sở Nội vụ về 3 trường hợp nhân sự tại Công ty hiện vẫn chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn để đảm nhiệm chức danh Giám đốc. Nhưng cũng không hiểu vì lý do gì mà Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh vẫn tiếp tục tham mưu yêu cầu việc bổ nhiệm này?!

Để khách quan thông tin tới bạn đọc Phóng viên Pháp luật Plus đã có cuộc làm việc với Sở Nội vụ Hà Tĩnh. Đại diện ông Nguyễn Thanh Hùng - Trưởng phòng TC - BC cho biết: "Các doanh nghiệp Nhà nước theo quy định không sử dụng chức danh Chủ tịch kiêm Giám đốc. Việc này bắt buộc phải điều chỉnh tách các chức danh cho phù hợp. Các công ty khác cũng tách theo quy định của Luật rồi. Không có vấn đề gì sai cả".

Khi được hỏi về việc chỉ còn ít tháng nữa là hết nhiệm kỳ của ông Sơn (2015-2020) tại sao không để đến thời điểm đó bổ nhiệm thì ông Hùng cho biết: "Ông Sơn (Chủ tịch HHĐTV) còn 2 năm nữa mới hết. Cái này trong cái chủ trương chung của quy định. Không có vấn đề gì đâu.

Thẩm quyền quy hoạch là của Chủ tịch HĐTV Công ty. Trách nhiệm của Chủ tịch HĐTV Công ty Thủy lợi Nam Hà Tĩnh...

Để nói về điều kiện chuyên môn nghiệp vụ của đồng chí Luân ấy. Không được nghe phản ánh. Đọc luật sẽ biết điều kiện là đủ, Liên quan đến phần kinh tế thì đủ điều kiện. Phản ánh là lãnh đạo phải làm thủy lợi nhưng soi vào quy định thì đảm bảo khi bổ nhiệm".

Tại một diễn biến khác Phóng viên Pháp luật Plus cũng đã trao đổi với ông Nguyễn Văn Tâm - Phó giám đốc điều hành Công ty Thủy lợi Nam Hà Tĩnh. Ông Tâm cho biết:

"Cơ quan tham mưu trong giai đoạn đó là đồng chí Sơn (Chủ tịch HĐTV). Mình là người được giao điều hành khi chưa đủ người là của cấp trên.

Tách Chủ tịch HĐTV và Giám đốc là theo Nghị định 97 thôi. Trong quá trình làm mặc dù chủ trương có, quy hoạch có nhưng thực hiện lại không đảm bảo. Việc bầu Giám đốc thực hiện chưa thăm dò hết đã phải dừng lại."

Có thể nhận thấy rõ được chỉ còn chưa đầy 1 năm nữa là ông Lê Hồng Sơn đã hết nhiệm kỳ chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc. Tuy nhiên Sở Nội vụ lại cho rằng còn đến 2 năm. Mặt khác nhiều lần HĐTV công ty đã báo cáo về việc các đồng chí trong diện quy hoạch thiếu điều kiện tiêu chuẩn. Tuy nhiên Sở nội vụ Hà Tĩnh đã thể hiện việc "vội vàng lấp chỗ trống" khi quyết tâm thực hiện. Sự việc đã phải dừng lại ngay từ khâu thăm dò ý kiến.

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục cập nhật.Tác giả: Ngọc Huy

Nguồn tin: phapluatplus.vn

1

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP