Tin Hà Tĩnh

Quân và dân Hà Tĩnh chung một ý chí, niềm tin vào Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng

Hòa chung không khí sôi nổi, tưng bừng chào đón Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, quân và dân Hà Tĩnh bày tỏ tin tưởng và kỳ vọng lớn về sự đổi mới cũng như đột phá của Đại hội lần này trong chặng đường vẻ vang 91 năm của Đảng ta (1930 - 2021).

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức diễn ra vào hôm nay (25/1) và kéo dài đến hết 2/2/2021. Nhân dịp này, phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã gặp gỡ và ghi nhận một số ý kiến tâm huyết của quân và dân trên địa bàn Hà Tĩnh.

Tin tưởng, kỳ vọng vào mục tiêu Việt Nam trở thành một nước hùng cường

Trao đổi với phóng viên, ông Đinh Văn Minh, 63 tuổi, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 7, phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh đánh giá đây là sự kiện quan trọng của dân tộc, đất nước; đặc biệt, Văn kiện Đại hội Đảng với phần dự thảo chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của nước ta đã thể hiện tầm nhìn của Đảng trong từng giai đoạn, đưa ra các mục tiêu cụ thể trong từng năm cột mốc, làm cho nhân dân cảm thấy tự tin, kỳ vọng lớn vào kết quả Đại hội.

Cũng theo ông Minh, nhân dân tin tưởng lớn vào công cuộc phòng, chống tham nhũng, xây dựng một đội ngũ cán bộ cấp cao đủ tâm, đủ tầm của Đảng ta trong giai đoạn mới; đồng thời cũng mong muốn Đảng ta tiếp tục quyết liệt hơn nữa trong cuộc chiến chống tham nhũng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Ông Đinh Văn Minh trao đổi với phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: HNV)


Văn kiện Đại hội XII đề cập “3 không” trong phòng, chống tham nhũng (không dám tham nhũng, không thể tham nhũng, không cần tham nhũng) và bây giờ dự thảo đề cập tới “4 không” (Không muốn tham nhũng, không thể tham nhũng, không dám tham nhũng và không cần tham nhũng).

Người đảng viên 36 năm tuổi Đảng Đinh Văn Minh cũng cho rằng, Đại hội lần này là Đại hội đổi mới lần thứ hai của Đảng ta sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI với tính chất bước ngoặt và cú hích về quan điểm, về tư tưởng, nhất là về chiến lược kinh tế - chiến lược đổi mới sáng tạo thể hiện phù hợp khát vọng của nhân dân khi đưa ra mục tiêu trở thành nước phát triển, có thu nhập cao - mục tiêu hoàn toàn phù hợp xu thế thế giới đúng như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã từng khẳng định: Mục tiêu phải có “tính kế thừa và phát triển, tính liên tục và hoàn chỉnh trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta”, “trên nguyên tắc bảo đảm tính khoa học, khả thi và thực tiễn, kế thừa và bổ sung phù hợp với những thay đổi trong từng giai đoạn của đất nước, đồng thời tham khảo kinh nghiệm của các nước và những chuẩn mực phát triển chung của thế giới”; phải “là tâm huyết, trí tuệ và niềm tin, là “ý Đảng, lòng dân” hòa quyện cùng mong mỏi, khát vọng và ý chí vươn tới một tương lai rực rỡ của đất nước và toàn dân tộc”.

Là người con của quê hương Hà Tĩnh, mảnh đất miền Trung đầy truyền thống cách mạng, Bí thư Chi bộ Đinh Văn Minh bày tỏ tự hào trước sự phát triển của TP Hà Tĩnh và tỉnh Hà Tĩnh nói riêng cùng sự phát triển của cả đất nước nói chung trong thời gian qua. “Chúng tôi thực sự tin vào khát khao đổi mới, phát triển của Đại hội hội lần này trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo cách mạng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới, tiến tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành một đất nước hùng cường, phát triển nhanh, bền vững và toàn diện, không tăng trưởng kinh tế bằng mọi giá, đảm bảo hài hòa các mặt phát triển, trong đó lấy văn hóa làm nền tảng tinh thần của xã hội” – ông Đinh Văn Minh nói.

Đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với toàn Đảng và sự phát triển của đất nước trong tương lai

Chuyên viên Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Tĩnh Nguyễn Thị Hoa nhìn nhận, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với toàn Đảng và với sự phát triển của đất nước trong tương lai.

Chuyên viên Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Tĩnh Nguyễn Thị Hoa. (Ảnh: KL)


“Là một cán bộ, đảng viên của Đảng bộ thành phố Hà Tĩnh, tôi đã nghiên cứu khá nhiều lần dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Cá nhân tôi thấy, các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII được chuẩn bị từ rất sớm, công phu, bài bản, trí tuệ, dân chủ và cầu thị; được lấy ý kiến nhiều lần và lấy ý kiến rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân. Các văn kiện trình Đại hội lần này không chỉ kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện nghị quyết Đại hội XII của Đảng, mà còn nhìn lại 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020; đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; xác định mục tiêu, phương hướng phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045”.

Đảng viên Nguyễn Thị Hoa cũng bày tỏ tin tưởng rằng, với những thành tựu trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và kết quả đạt được trong năm 2020; với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển, Đại hội XIII của Đảng sẽ thành công tốt đẹp và đạt được những mục tiêu, kế hoạch đề ra; bầu chọn ra được Ban Chấp hành Trung ương khóa mới có đủ phẩm chất năng lực, xứng đáng với niềm tin yêu và sự kỳ vọng của Nhân dân cả nước; thực sự tâm huyết để lãnh đạo xây dựng đất nước ngày càng phát triển vượt bậc; tiếp tục cùng Nhân dân đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, đồng thời tích cực và chủ động hội nhập quốc tế, phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

“Cán bộ, đảng viên, nhân dân thành phố Hà Tĩnh đoàn kết, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Kỳ vọng với sự thành công của Đại hội XIII sẽ tạo ra niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới để chúng ta tiếp tục vững vàng vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng tốt thời cơ, thuận lợi đưa đất nước bước vào một thời kỳ phát triển mới” – chuyên viên Nguyễn Thị Hoa nói.

Đại hội của đổi mới với nhiều điểm mới tích cực

Đảng viên Nguyễn Văn Minh trao đổi với phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: Khánh Lan)


Gặp gỡ và trao đổi với ông Nguyễn Văn Minh, 94 tuổi đời, 74 năm tuổi Đảng, cán bộ tiền khởi nghĩa, hoạt động liên tục và trưởng thành từ cơ sở, nguyên Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh, nguyên đại biểu Quốc hội khóa III, nguyên Bí thư Thị xã Hà Tĩnh, nay là TP Hà Tĩnh, chúng tôi đã lắng nghe nhận định của người đảng viên kỳ cựu đầy tâm huyết này. Theo ông, Đại hội XIII có nhiều cái mới, thứ nhất đó là từ khâu chuẩn bị đến khâu hoàn thiện văn kiện cũng như nhân sự rất kỳ công, khoa học, bài bản.

Điểm mới thứ hai là Đại hội thực sự dân chủ. “Cá nhân tôi rất thấm thía với nội dung “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trong bao nhiêu năm qua và nay có thêm “dân thụ hưởng” – một sự gắn bó lòng tin của dân với Đảng, cho người dân cảm giác họ tự làm chủ bản thân họ, có ích cho xã hội” – đảng viên Đinh Văn Minh phân tích.

Nét mới thứ ba là lần này Trung ương đã bàn tới tầm nhìn 10 năm, 20 năm và kết luận đến nửa thế kỷ 21 đưa nước ta thành hùng cường, thịnh vượng, đi lên CNXH và nhân dân ấm no, tự do, hạnh phúc. Một cái mới nữa là công khai nhân dân đóng góp ý kiến mà như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói đây là dân chủ thực sự và bao trùm tất cả những ý kiến của toàn dân tộc.

“Với Đại hội XIII, tôi vừa tin, vừa mong và cũng kỳ vọng công cuộc xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức mà trước hết kỳ vọng với sự chuẩn bị công phu sẽ tạo ra một Ban Chấp hành Trung ương mới đủ đức, đủ tài, có tâm, có tầm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích của Tổ quốc và lợi ích của dân tộc” – ông Minh bày tỏ.

Dịp này, ông cũng đọc cho chúng tôi nghe bài thơ ông sáng tác dành tặng Đảng ta nhân dịp xuân mới Tân Sửu với chủ đề “Mừng xuân”:

Tân Sửu xuân sang đẹp mọi nhà

Tràn đầy sức sống rộn ràng ca

Sáng ngời ý Đảng tình sâu lắng

Sưởi ấm lòng dân nghĩa đậm đà

Vẫy gọi đầu tư tăng thế mạnh

Đón chào doanh nghiệp hãy vươn ra

Mừng vui đô thị nông thôn mới

Đất nước hùng cường lan tỏa xa.

Thượng tá Phan Duy Vị, Chính trị viên, Bí thư Đảng ủy Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. (Ảnh: Khánh Lan)


Cùng bày tỏ tin tưởng và kỳ vọng với Đại hội lần này, Thượng tá Phan Duy Vị, Chính trị viên, Bí thư Đảng ủy Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Hà Tĩnh cho biết: “Là một cán bộ đội biên phòng, chúng tôi rất kỳ vọng vào Đại hội của Đảng lần này, với các mục tiêu phát triển toàn diện trên nhiều lĩnh vực và tiếp tục duy trì trật tự kỷ cương, xây dựng Đảng, duy trì mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, từng bước tở thành một đất nước hùng cường”.

Đồng chí Chính trị viên, Bí thư Đảng ủy Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cũng kỳ vọng, sau đại hội, với định hướng chiến lược, quyết sách đúng đắn, đất nước ta sẽ có nhiều thành tựu đổi mới trên trường quốc tế, đối ngoại cũng tăng cường mở rộng, bộ máy đảng - chính quyền nhà nước tếp tục được duy trì củng cố và phát triển, thực sự “Xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, trật tự, kỷ cương, an toàn, bảo đảm hạnh phúc của người dân”./.

Tác giả: Hà - Lan

Nguồn tin: dangcongsan.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP