Trong nước

Phó Chủ tịch Đặng Quốc Vinh tạm điều hành các hoạt động UBND tỉnh Hà Tĩnh

Thực hiện Thông báo số 24-CV ngày 21/9/2016 của Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII, từ ngày 9/10/2016 – 15/10/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh – Đặng Quốc Khánh đi dự Hội nghị lần thứ 4 BCH trung ương Đảng khóa XII tại Hà Nội.
hatinh24h

Trụ sở UBND tỉnh Hà Tĩnh

Để đảm bảo công tác lãnh đạo, điều hành chung các hoạt động và giải quyết công việc của UBND tỉnh trong thời gian đi công tác, Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh điều hành các hoạt động của UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh chịu trách nhiệm giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời liên hệ, trao đổi với Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các Ủy viên UBND tỉnh để giải quyết các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

UBND tỉnh thông báo để các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh biết, liên hệ công tác.

H.X

1

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP