Tin Hà Tĩnh

Phê bình Ban quản lý Khu kinh tế Hà Tĩnh

Nhiều dự án tại Khu kinh tế Vũng Áng (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) chậm tiến độ đưa đất vào sử dụng nhưng không thực hiện các thủ tục xử lý, soát xét để chấm dứt dự án theo quy định.

Tối 18/4, ông Trần Nguyên Thọ - Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, liên quan đến các dự án chậm đưa đất vào sử dụng tại Khu kinh tế Vũng Áng, Chủ tịch UBND tỉnh đã phê bình nghiêm túc đối với Ban quản lý khu kinh tế tỉnh.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch tại văn bản số 418/UBND-KT chỉ rõ: "Nghiêm túc phê bình Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền, thiếu kiểm tra giám sát dẫn đến nhiều dự án chậm tiến độ đưa đất vào sử dụng trên 3 năm, cá biệt có dự án đến 9 năm nhưng không thực hiện các thủ tục xử lý theo quy định của pháp luật".

Nhiều dự án tại Khu kinh tế Vũng Áng chậm đưa đất vào sử dụng. Ảnh: Tr. Hoa


Yêu cầu Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh nghiêm túc khắc phục, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan và thực hiện kịp thời, đúng quy định nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền.

Trường hợp để xảy ra những hệ lụy (nếu có), Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

"Hiện, Ban quản lý khu kinh tế tỉnh vẫn đang tiếp tục củng cố hồ sơ, rà soát đánh giá lại từng dự án chậm tiến độ đưa đất vào sử dụng và có phương án xử lý đối với các dự án này theo đúng quy định để báo cáo lên Chủ tịch tỉnh sớm nhất" - ông Thọ cho hay.

Đồng thời, yêu cầu Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh có trách nhiệm rà soát, đánh giá cụ thể lại từng dự án chậm tiến độ đưa đất vào sử dụng và có phương án xử lý đối với các dự án chậm đưa đất vào sử dụng theo đúng quy định.

Được biết, trong tổng số 59 dự án thuộc địa bàn Khu kinh tế Vũng Áng chậm tiến độ, đến nay Ban quản lý đã trực tiếp liên hệ và tổ chức kiểm tra, làm việc với 43/59 dự án.

Tác giả: Trương Hoa

Nguồn tin: Báo Nhà Đầu Tư

1

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP