Giáo dục

Phạt tới 100 triệu đồng nhà trường tuyển sinh sai đối tượng

Nhà trường thu tiền trái luật bị phạt tới 20 triệu đồng, vi phạm quy định về đối tượng tuyển sinh có thể bị phạt tới 100 triệu đồng…là những quy định quan trọng nổi bật tại Nghị định 04/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ 10-3.

Điều 32 Nghị định Nghị định 04/2021/NĐ-CP quy định mức phạt với các vi phạm về thu, chi tài chính của cơ sở giáo dục. Theo đó, phạt tiền từ 10-20 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Thu các khoản hoặc chi không đúng quy định của cấp có thẩm quyền đối với các khoản chi không thuộc ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, cá nhân, tổ chức vi phạm việc thu các khoản không đúng quy định bị buộc trả lại số tiền đã thu và chịu mọi chi phí tổ chức trả lại.

Trong trường hợp không thể thực hiện được biện pháp khắc phục hậu quả trả lại số tiền đã thu thì cá nhân, tổ chức bị tịch thu số tiền thu được do thực hiện hành vi vi phạm mà có để sung vào ngân sách nhà nước.

Đối với hành vi chi không đúng quy định, người vi phạm bị buộc nộp vào ngân sách nhà nước số tiền đã chi sai.

Với vi phạm quy định về tổ chức tuyển sinh, Nghị định 04/2021/NĐ-CP nêu rõ: Phạt tiền từ 20-30 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Công bố chỉ tiêu tuyển sinh vượt số lượng theo quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh; không thực hiện đúng quy trình tuyển sinh theo quy định của pháp luật hiện hành.

Mức phạt tiền sẽ tăng lên, từ 30-40 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Không công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với ngành đào tạo có quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào; thực hiện tuyển sinh không đúng đề án tuyển sinh đã công bố. Phạt tiền từ 40-60 triệu đồng đối với hành vi tổ chức tuyển sinh đối với ngành, chuyên ngành hoặc chương trình giáo dục của nước ngoài khi chưa được phép thực hiện.

Cũng theo Nghị định 04, với hành vi tuyển sinh đào tạo trình độ đại học sai đối tượng quy định tại quy chế tuyển sinh: Phạt tiền từ 10-30 triệu đồng đối với hành vi tuyển sai dưới 10 người học; phạt từ 30-70 triệu đồng đối với hành vi tuyển sai từ 10 người học đến dưới 30 người học; phạt tiền từ 70-100 triệu đồng đối với hành vi tuyển sai từ 30 người học trở lên.

Nghị định còn quy định, hành vi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ sai đối tượng quy định tại quy chế tuyển sinh sẽ bị phạt tiền theo các mức phạt: Phạt tiền từ 20-40 triệu đồng với hành vi tuyển sai dưới 5 người học; phạt tiền từ 40-70 triệu đồng với hành vi tuyển sai từ 5 người học đến dưới 10 người học; phạt tiền từ 70-100 triệu đồng đối với hành vi tuyển sai từ 10 người học trở lên.

Ngoài ra, tổ chức, cá nhân vi phạm còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung như đình chỉ hoạt động tuyển sinh và biện pháp khắc phục hậu quả như buộc trả lại cho người học số tiền đã thu…

Tác giả: H.L

Nguồn tin: Báo ANTĐ

1

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP