Trong nước

Lộc Hà phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết

Sau 25 năm xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ – sẵn sàng chiến đấu (ATLC – SSCĐ), mối quan hệ giữa nhân dân với các cấp uỷ Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể trên địa bàn huyện càng được gắn bó bền chặt, góp phần phát huy có hiệu quả sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Hà vừa tổ chức hội nghị tổng kết 25 năm xây dựng cơ sở xã vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ sẵn sàng chiến đấu. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y, Trưởng đoàn công tác của tỉnh tại huyện Lộc Hà đã về dự và phát biểu chỉ đạo.
Xác định xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ – sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ hết sức quan trọng, 25 năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp ở  Lộc Hà đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện trên các lĩnh vực công tác.

Hội nghị tổng kết 25 năm xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ sẵn sàng chiến đấu huyện Lộc Hà.

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, các cấp uỷ, chính quyền địa phương, cơ sở đã thường xuyên quán triệt và thực hiện tốt 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn, đồng thời tập trung quy hoạch và phát triển kinh tế-xã hội với tăng cường tiềm lực quốc phòng-an ninh ngay từ cơ sở. Nhờ vậy, thế trận lòng dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của chính quyền các cấp từng bước được nâng lên.

Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở xã vững mạnh toàn diện, cụm ATLC – SSCĐ giai đoạn 1989 – 2015.

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y đánh giá cao những kết quả đạt được trong phong trào xây dựng cơ sở xã vững manh, cụm ATLC-SSCĐ của huyện Lộc Hà.

Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y cũng chỉ rõ những mặt còn hạn chế trong quá trình thực hiện như: cấp ủy, chính quyền một số địa phương, đơn vị chưa thực sự coi trọng công tác xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm ATLC – SSCĐ; tại các vùng giáp ranh chưa xây dựng được cụm liên huyện nên còn tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm xử lí các vụ việc nảy sinh.

Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện Lộc Hà tiếp tục xác định nhiệm vụ xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm ATLC – SSCĐ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm vừa có tính cấp bách, vừa có tính lâu dài.

Theo đó, các cấp uỷ đảng tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội với đảm bảo quốc phòng an ninh. Tập trung xây dựng cơ sở ATLC – SSCĐ theo 5 nội dung mà Quân khu 4 đã đề ra.

Tại hội nghị, Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm ATLC – SSCĐ huyện Lộc Hà cũng đã trao tặng giấy khen cho 5 tập thể và 4 cá nhân đã có  nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở xã vững mạnh toàn diện, cụm ATLC – SSCĐ giai đoạn 1989 – 2015.

CTV Hồng Lam/ HTTV

1

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP