Trong nước

Kỳ Anh họp phiên thường kỳ tháng 12 năm 2015

Tác giả bài viết: Thuý Nga- Anh Đức

Sáng ngày 30/11, UBND huyện Kỳ Anh đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 12 để nghe các báo cáo phục vụ Hội nghị lần thứ 14 HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011-2015; Kết quả thực hiện tháng 11/2015 và triển khai một số nhiệm vụ trong tâm tháng 12 năm 2015. Các đồng chí Bùi Quang Hoàn, Chủ tịch UBND huyện và các Phó chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Xuân Thủy, Nguyễn Tiến Hùng chủ trì hội nghị.

hatin24h
          Ảnh: Các đồng chí lãnh đạo UBND  huyện chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 12 năm 2015.
                    Ảnh: Lãnh đạo các phòng ban báo cáo tại phiên họp thường kỳ tháng 12 năm 2015.
                                    Ảnh: Lãnh đạo các phòng, ban UBND  huyện
tham dự phiên họp thường kỳ tháng 12 năm 2015.
Thời gian qua, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện đã triển khai thực hiện có hiệu quả mọi nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Nhờ vậy, kinh tế – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, quốc phòng an ninh được giữ vững. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn nhiều khó khăn đó là: Toàn huyện tập trung cao thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, 5 nhiệm vụ trọng tâm của UBND tỉnh, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ cơ sở, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, đặc biệt là thực hiện Nghị quyết 903 của Ủy ban thường vụ Quốc hội  về điều chỉnh địa giới hành chính huyện Kỳ Anh và thành lập thị xã Kỳ Anh, trung tâm hành chính huyện chuyển đến địa điểm mới, bước đầu còn nhiều khó khăn. Công tác quản lý nhà nước về chất lượng giống vật tư nông nhiệp và các chỉ tiêu tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp; Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới đạt thấp; Thu ngân sách đạt thấp so với kế hoạch giao; Tiến độ cấp đổi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau đo đạc, công tác giao đất gắn với giao rừng, cấp giấy CNQSD đất lâm nghiệp còn chậm; Công tác dạy nghề cho lao động nông thôn còn hạn chế; Công tác giải phóng mặt bằng thực hiện một số dự án còn chậm, đặc biệt GPMB dự án chăn nuôi bò của công ty Bình Hà còn nhiều khó khăn vướng mắc chưa được xử lý kịp thời…
Trên cơ sở những tồn tại hạn chế, đại diện các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và các địa phương đã báo cáo kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 12 năm 2015. Trước mắt, tập trung huy động các nguồn vốn cho phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới,  tổ chức rà soát, bổ sung, thực hiện và quản lý có hiệu quả Quy hoạch xây dựng nông thôn mới và đề án phát triển sản xuất tại các xã để phù hợp với với yêu cầu Đầ án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Tăng cường chỉ đạo kiểm tra, đon đốc các xã đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn chương trình, giúp các xã về đích nông thôn mới vào cuối năm 2015, thực hiện chế độ chính sách, đảm bảo an sinh xã hội; củng cố chất lượng hoạt động giáo dục đào tạo và y tế, dân số; Giữ vững quốc phòng an ninh, ổn định chính trị xã hội…
                
                 Ảnh: Đồng chí Bùi Quang Hoàn, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND  huyện
phát biểu kết luận tại phiên họp thường kỳ tháng 12 năm 2015.
Kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Quang Hoàn, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, ban ngành trong thời gian tới cần bám sát nhiệm vụ, tiếp tục triển khai thực hiện, hoàn thành tốt các phần việc còn tồn đọng, hoàn thành các số liệu, chuẩn bị các tờ trình, tài liệu báo cáo UBND huyện để tổng hợp trình kỳ họp HĐND huyện sắp tới, nhất là đối với các báo cáo đầu tư xây dựng cơ bản và phân bổ ngân sách năm 2016./.

  Từ khóa: phiên thường kỳ , kỳ Anh
1

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP