Trong nước

Kiên quyết, kiên trì thực hiện mục tiêu phát triển KT-XH bền vững

Chiều 5/11, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn có buổi nói chuyện với lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho lãnh đạo, quản lý cấp xã (chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn) trên toàn tỉnh.

hatinh24h

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn: Trong xây dựng NTM, phải làm thật, không chạy theo thành tích, không vì về đích NTM mà để nợ đọng xây dựng cơ bản

Tại buổi nói chuyện, các học viên đã nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện ở cơ sở và những đề xuất, kiến nghị đối với xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, cải cách bộ máy hành chính…

kien quyet kien tri thuc hien muc tieu phat trien kt xh ben vung

Chủ tịch UBND thị trấn Phố Châu (Hương Sơn) – Phan Xuân Định: Cần có cơ chế chính sach hỗ trợ thêm cho xây dựng NTM, đặc biệt là các xã vùng biên giới nhằm phát triển KT-XH và bảo vệ an ninh biên giới. Tỉnh cần sớm ban hành chính sách về phát triển đô thị, tiêu chí xây dựng tuyến phố văn minh nhằm tạo điều kiện phát triển kinh tế, xã hội vùng đô thị.

Theo đó, nhà nước nên có chính sách tích tụ ruộng đất, cụ thể hóa các chính sách hỗ trợ trong xây dựng NTM; người dân tiếp cận, thụ hưởng các chính sách phát triển sản xuất của tỉnh còn khó khăn, chưa nhiều; xây dựng NTM gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp chưa có chiều sâu, chưa gắn kết vùng miền, địa phương; việc thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp còn hạn chế; một số quy định về tiêu chí hạ tầng còn cứng nhắc, gây lãng phí nguồn lực của nhân dân.

kien quyet kien tri thuc hien muc tieu phat trien kt xh ben vung

Chủ tịch UBND xã Hộ Độ (Lộc Hà) – Phan Đình Hinh: Nên cụ thể hóa chính hỗ trợ xây dựng NTM; người dân tiếp cận, thụ hưởng các chính sách phát triển sản xuất của tỉnh còn khó khăn, chưa nhiều.

Đối với lĩnh vực đầu tư xây dựng đô thị văn minh, tỉnh cần sớm ban hành quy định về phát triển đô thị, tiêu chí xây dựng tuyến phố văn minh; nên có chính sách phát triển quỹ đất, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị; có cơ chế đặc thù cho các thị trấn..

kien quyet kien tri thuc hien muc tieu phat trien kt xh ben vung

Chủ tịch UBND thị trấn Thạch Hà (huyện Thạch Hà) – Nguyễn Trọng Thành: Nên có chính sách phát triển quỹ đất, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị; có cơ chế đặc thù cho các thị trấn

Lắng nghe, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc và những kiến nghị, đề xuất từ cơ sở, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn khẳng định, 5 năm qua, Hà Tĩnh đã dồn sức rất cao cho sự phát triển và đã đạt được những kết quả nổi bật, tốc độ tăng trưởng đạt 18%, có 22,6% xã đạt chuẩn nông thôn mới, không còn xã dưới 8 tiêu chí, là 1 trong 13 tỉnh được Trung ương tặng Huân chương Lao động hạng nhất.

kien quyet kien tri thuc hien muc tieu phat trien kt xh ben vung

Chỉ đạo của chúng ta đã gắn với thực tiễn, sáng tạo của Hà Tĩnh đã đạt kết quả nhất định. Tuy vậy, thực tiễn hiện nay đang đặt ra cho chúng ta khá nhiều khó khăn, thách thức. Nhìn một cách tổng quan, kinh tế chúng ta phát triển nóng và thách thức nhất hiện nay là môi trường. Chúng ta đang dựa cơ bản vào đầu tư nước ngoài, còn đầu tư trong nước, trong tỉnh chiếm rất ít. Tăng trưởng không bền vững, chủ yếu theo chiều rộng, không có chiều sâu. Sự cố môi trường biển vừa qua cũng đặt ra những thách thức lớn đối với thực hiện các mục tiêu KT-XH trong thời gian tới” – Bí thư Tỉnh ủy nói.

Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, thời gian vừa qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm đầu tư trên lĩnh vực nông nghiệp nhưng việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất chưa bài bản, chưa ra sản phẩm chất lượng cao. Doanh nghiệp là động lực quan trọng cho phát triển kinh tế, nhưng việc quan tâm, tạo môi trường để thành lập doanh nghiệp, HTX và đồng hành cùng doanh nghiệp, HTX của cấp ủy chính quyền các cấp đang rất hạn chế. Việc tích tụ ruộng đất, sản xuất quy mô lớn đang rất khó khăn.

Đối với xây dựng NTM, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu phải làm thật, không chạy theo thành tích, không vì về đích NTM mà để nợ đọng xây dựng cơ bản; trong huy động sức dân xây dựng NTM phải phát huy dân chủ.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu lãnh đạo chủ chốt xã, phường, thị trấn phải kiên quyết, kiên trì thực hiện có kết quả Nghị quyết Trung ương 4; quán triệt phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và cán bộ, đảng viên, mọi suy nghĩ và hành động phải xuất phát từ lợi ích, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Bá Tân

1

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP