Kinh tế

KBNN Hà Tĩnh tăng cường kiểm soát chi thường xuyên

Theo báo cáo của KBNN Hà Tĩnh, trong 6 tháng đầu năm 2013, đơn vị đã thực hiện kiểm soát chi thường xuyên qua KBNN 3.511 tỷ đồng (bằng 55% tổng dự toán chi).

Đồng thời, qua kiểm soát chi đã từ chối thanh toán 46 món chi của đơn vị sử dụng ngân sách với số tiền 1,513 tỷ đồng do không đủ điều kiện chi theo quy định.

KBNN Hà Tĩnh cũng đã đẩy nhanh công tác kiểm soát thanh toán vốn xây dựng cơ bản (XDCB), tập trung vào chương trình mục tiêu quốc gia. Tính đến hết tháng 6-2013, tỷ lệ giải ngân vốn kế hoạch năm 2013 đạt 50,6% (tương đương 2.768 tỷ đồng/kế hoạch năm là 5.465 tỷ đồng); Trong đó, vốn ngân sách Trung ương đạt 71% kế hoạch (150 tỷ đồng/ 211 tỷ đồng kế hoạch năm), vốn ngân sách địa phương đạt 50% kế hoạch (tương đương 2.618 tỷ/5.254 tỷ đồng). Qua kiểm soát thanh toán, hệ thống KBNN Hà Tĩnh đã từ chối thanh toán số tiền 3,247 tỷ đồng.


Theo KBNN, ngoài những kết quả trong công tác kiểm soát chi, thời gian qua, KBNN Hà Tĩnh đã chủ động phối hợp với cơ quan thu trên địa bàn để thực hiện các giải pháp tích cực tập trung đầy đủ kịp thời các khoản thu vào NSNN. Tính đến ngày 30-6-2013, tổng thu nội địa do ngành Thuế thu và thu khác ngân sách đạt 2.119,6 tỷ đồng (bằng 51% kế hoạch năm); Thu thuế xuất nhập khẩu đạt 317,3 tỷ đồng ( bằng 23,8% kế hoạch). Ngoài ra, phối hợp tốt với cơ quan Thuế và các chủ đầu tư triển khai thực hiện việc khấu trừ 2% thuế GTGT đối với các khoản thanh toán khối lượng các công trình, các hạng mục công trình XDCB bằng nguồn vốn NSNN và kết quả trong 6 tháng đầu năm đã thực hiện thu được 31,5 tỷ đồng.


Thu Hằng

Hải Quan

1

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP