Tấm Lòng Vàng

Hương Khê tiếp nhận, phân bổ trên 59 tấn gạo hỗ trợ học sinh

Theo đó, 787 học sinh thuộc 23 trường trên địa bàn, gồm: học sinh tiểu học có nhà ở xa trường từ 4 km trở lên, học sinh THCS có nhà ở xa trường từ 7km trở lên, học sinh THPT có nhà ở xa trường từ 10km trở lên được được nhận 75kg/em trong học kỳ I, năm học 2014 – 2015.

Sáng 10/11, Phòng GD&ĐT huyện Hương Khê tiếp nhận, phân bổ trên 59 tấn gạo hỗ trợ học sinh tại các trường có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn theo Quyết định 36/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Hương Khê tiếp nhận, phân bổ trên 59 tấn gạo hỗ trợ học sinh
Phòng GD-ĐT huyện Hương Khê tiếp nhận 59 tấn gạo hỗ trợ học sinh tại các trường

Ngay sau khi tiếp nhận, lãnh đạo huyện Hương Khê yêu cầu đơn vị tiếp nhận, quản lý phải tổ chức kiểm tra, theo dõi cấp phát kịp thời số gạo hỗ trợ nói trên cho học sinh theo đúng quy định của Nhà nước và hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

ĐỨC QUYỀN

1

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP