Quốc hội khóa XIV

Hồng Lĩnh: 35 đồng chí được bầu vào BCH Đảng bộ thị xã khóa VI

Tiếp tục chương trình làm việc, chiều nay 04/8/2015, Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh lần thứ VI nhiệm kỳ 2015-2020 đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa VI và bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội.

Biểu quyết thông qua danh sách bầu cử BCH Đảng bộ thị xã khóa VI

Thay mặt Đoàn chủ tịch, đồng chí Hoàng Văn Quảng – Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã đã phổ biến tiêu chuẩn, số lượng cơ cấu nhân sự BCH Đảng bộ thị xã và danh sách đề cử nhân sự tham gia BCH Đảng bộ thị xã khóa VI gồm 39 đồng chí. Đại hội biểu quyết thông qua cơ cấu nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 35 đồng chí.

Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ khóa VI

Sau khi biểu quyết thông qua số lượng, danh sách đại biểu, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa VI. Kết quả, Đại hội đã bầu 35 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ thị xã khóa VI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc bầu trực tiếp Bí thư Thị ủy nhiệm kỳ 2015-2020 tại ĐH, Thị ủy đã tiến hành chuẩn bị các bước nhân sự, nội dung, chương trình theo đúng quy trình, thủ tục. Sau khi bầu xong Ban chấp hành khóa VI, 100% đại biểu đã giới thiệu đồng chí Hoàng Văn Quảng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Hồng Lĩnh khóa V ứng cử chức danh Bí thư Thị ủy Hồng Lĩnh khóa VI. Với 181/181 phiếu bầu, đồng chí Hoàng Văn Quảng chính thức được Đại hội bầu giữ chức Bí thư Thị ủy Hồng Lĩnh khóa VI.

Bỏ phiếu bầu trực tiếp Bí thư Thị ủy khóa VI

Sau đó, Ban chấp hành khóa VI đã họp phiên thứ nhất để bầu Ban thường vụ, các Phó bí thư, Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra.

Cũng tại phiên họp chiều nay, các đại biểu tiếp tục thảo luận, tập trung phân tích, đóng góp ý kiến vào các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kính tế – xã hội nhiệm kỳ 2015 – 2020, trong đó nhiều đại biểu đề nghị cần phải tập trung mọi nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế đô thị, phát triển nhanh các loại hình doanh nghiệp, thu hút các dự án về SX-KD trên địa bàn; nâng cao nhận thức về văn hóa, văn minh đô thị trong các tầng lớp nhân dân; thực hiện tốt cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Ngày mai 05/8/2015, Đại hội sẽ công bố kết quả phiên họp thứ nhất Ban chấp hành khóa VI; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và bế mạc Đại hội./.

BTV/HLO

1

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP