Quốc hội khóa XIV

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện Lộc Hà lần thứ 2

Ban chấp hành Đảng bộ huyện Lộc Hà khóa III vừa tổ chức hội nghị lần thứ 2 để bàn nội dung chương trình công tác toàn khóa và triển khai thực hiện các nội dung nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng chí Nguyễn Thị Nữ Y – TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn công tác chỉ đạo huyện Lộc Hà đã tới dự. Các đ/c Trương Thanh Huyền – TUV, Bí thư Huyện ủy, Lê Trung Phước – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

hatinh24h 01

Để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III,  Ban chấp hành Đảng bộ huyện xây dựng chương trình công tác toàn khóa bao gồm các nội dung trọng tâm như: Xây dựng và thực hiện các chuyên đề về kinh tế, đẩy nhanh phát triển kinh tế bền vững. Các chuyên đề về văn hóa – xã hội. Các chuyên đề quốc phòng – an ninh và các ngành trong khối nội chính. Xây dựng và thực hiện các chuyên đề về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Xây dựng và ban hành các nghị quyết chuyên đề, chỉ thị của cấp ủy. Ban chấp hành cũng thông qua quyết định về việc ban hành quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa III, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Quy chế làm việc gồm có 4 chương, 21 điều, phân công nhiệm vụ cho từng tập thể, cá nhân phụ trách từng nội dung phần việc của chương tình công tác toàn khóa. Chương trình công tác toàn khóa và Quy chế làm việc của Ban chấp hành nhằm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, QPAN, xây dựng Đảng hệ thống chính trị, đồng thời cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện vào cuộc sống./.

Ngọc Quang/ LHO

1

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP