Trong nước

Hai trợ lý Thủ tướng được điều động làm trợ lý Chủ tịch nước

Hai trợ lý của Thủ tướng được điều động, bổ nhiệm giữ chức trợ lý Chủ tịch nước là ông Cấn Đình Tài và Nguyễn Hoàng Anh.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa ký các Quyết định bổ nhiệm trợ lý Chủ tịch nước.

Cụ thể, tại Quyết định số 688, Chủ tịch nước điều động, bổ nhiệm ông Cấn Đình Tài, trợ lý Thủ tướng, giữ chức trợ lý Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Tại Quyết định 689, Chủ tịch nước điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Anh, trợ lý Thủ tướng, giữ chức trợ lý Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Theo Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chủ tịch nước, trợ lý, thư ký của Chủ tịch nước trực tiếp nhận nhiệm vụ và chịu trách nhiệm về kết quả công việc trước Chủ tịch nước.

Các trợ lý sẽ chịu trách nhiệm trước Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước về mặt hành chính trong việc thực hiện các nội quy, quy định của Văn phòng Chủ tịch nước và các quy định của Đảng, Nhà nước.

Tác giả: Hoài Vũ

Nguồn tin: zingnews.vn

1

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP