Trong nước

Hà Tĩnh triển khai Tháng hành động vì sự phát triển của doanh nghiệp

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh thăm, làm việc tại Nhà máy sản xuất cọc sợi (Cty CP Vinatex) thuộc Cụm CN –TTCN Nam Hồng Lĩnh.

Đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường đối thoại, làm việc với các doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; gặp mặt, tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu trong họat động SX-KD… là những nội dung trọng tâm trong kế hoạch triển khai Tháng hành động vì sự phát triển của doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, vừa UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành.
Tạo điều kiện để các doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất

Với chủ đề “Doanh nhân Hà Tĩnh – Hội nhập và phát triển”, Tháng hành động vì sự phát triển của doanh nghiệp năm nay nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về vai trò, ý nghĩa của sự phát triển doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường; khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của doanh nghiệp, doanh nhân trong phát triển KT-XH, đẩy mạnh CNH-HĐH, hội nhập kinh tế quốc tế, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014, giai đoạn 2010 – 2015 và những năm tiếp theo.

Đây cũng là dịp để khuyến khích sự tích cực, chủ động, sáng tạo của đội ngũ doanh nhân, người lao động, đồng thời tạo không khí phấn khởi, thi đua sôi nổi trong SX-KD và các hoạt động khác của doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh. Đặc biệt là tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân đạt thành tích cao trong SX-KD, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước, đảm bảo sự tăng trưởng và phát triển bền vững trong xu thế hội nhập toàn cầu.

Tháng hành động vì sự phát triển của doanh nghiệp còn nhằm tổ chức tốt các hoạt động về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm không khí ngày hội doanh nhân nhân dịp kỷ niệm 10 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 – 13/10/2014); tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh lần thứ nhất nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Trong dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh sẽ chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, các hội cấp tỉnh, UBND các huyện/thành phố/thị xã tăng cường đối thoại, trực tiếp làm việc với các doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đồng thời triển khai gặp mặt các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu (dự kiến vào ngày 12/10/2014) và đêm tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu trong họat động SX-KD được truyền hình trực tiếp trên sóng Truyền hình Hà Tĩnh (dự kiến tối 12/10/2014); tham gia và chỉ đạo các địa phương tổ chức gặp mặt doanh nghiệp tiêu biểu, doanh nhân tiêu biểu trên địa bàn nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam…

H.X

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP