Hợp tác xã đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế tỉnh nhà

Sáng 11/4, Liên minh HTX Hà Tĩnh đã tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ kêu gọi tham gia HTX (11/4/1946 – 11/4/2016) và 5 năm ngày HTX Việt Nam 11/4, tổng kết cuộc thi tìm hiểu luật HTX năm 2012, phát động cuộc thi tìm hiểu các loại mô hình HTX kiểu mới. Dự lễ kỷ niệm có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng – Trưởng ban chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể tỉnh, lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh. Nguyên lãnh đạo liên minh HTX qua các thời kỳ.

Hội Doanh nghiệp thành phố: Đồng hành với sự phát triển đi lên của thành phố

Năm 2012, Hội doanh nghiệp thành phố được thành lập  trong bối cảnh nền kinh tế gặp rất nhiều khó khăn, lạm phát tăng cao, đầu tư công hạn chế, nhiều doanh nghiệp nhất là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, thương mại gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng Hội doanh nghiệp thành phố đã đoàn kết,  nổ lực phấn đấu vươn lên ổ định sản xuất kinh doanh, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo, có những đóng góp quan trọng trong sự phát triển đi lên của thành phố.

Mitraco đóng góp lớn vào sự phát triển chung của Hà Tĩnh

Năm 2014, Mitraco Hà Tĩnh Hà Tĩnh chuyển sang hoạt động theo loại hình doanh nghiệp cổ phần, đánh dấu bước chuyển mới trong tiến trình phát triển. Đơn vị đã thực hiện đạt, vượt chỉ tiêu SXKD, nhất là trên một số lĩnh vực như: Khai thác cảng biển, khai thác chế biến khoảng sản, lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng cơ bản và VLXD, kinh doanh thương mại, dịch vụ…

Phát huy truyền thống, phụ nữ Hà Tĩnh tích cực góp phần vào sự phát triển của tỉnh

Toàn tỉnh hiện có trên 2.500 cán bộ, công chức nữ công tác tại các cơ quan hành chính trong hệ thống chính trị, trong đó diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý có 46 đồng chí, diện Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện và tương đương quản lý có 500 đồng chí. Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia công tác quản lý, điều hành, tham gia ban lãnh đạo trong các tổ chức giáo dục, y tế, văn hóa xã hội và doanh nghiệp ngày càng tăng…

TOP