Kinh tế

Hà Tĩnh: Thu ngân sách 5 tháng đầu năm đạt thấp

Những tháng đầu năm, một số doanh nghiệp có phát sinh thuế 2015 nhưng phải bù trừ tiền nộp trong năm 2014 nên số thu ngân sách đạt thấp.

Theo báo cáo của Cục thuế Hà Tĩnh, tổng thu ngân sách 5 tháng đầu năm 2015 là 2.110 tỷ đồng, đạt 71% kế hoạch Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Trong đó, có đến 13/15 sắc thuế không đạt chỉ tiêu, nhiều đơn vị thu thấp so với kế hoạch.

 
 
 Nguồn thu từ khai thác khoáng sản và một số nguồn thu chính khác đang còn khiêm tốn.

Một số nguồn thu được xác định là nguồn thu chính trong năm lại khiêm tốn như: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thuế cấp quyền khai thác khoáng sản, thuế bảo vệ môi trường, thuế ngoài quốc doanh, thu tại xã, thu tiền sử dụng đất…

Tình hình nợ đọng thuế những tháng đầu năm nay cũng đã tác động không nhỏ đến kết quả thực hiện nhiệm vụ của toàn ngành. Tính đến 15/5/2015, tổng số nợ đọng của Cục thuế Hà Tĩnh trên 331 tỷ đồng, chiếm xấp xỉ 11% tổng số thu. Trong đó, nợ khó thu 69 tỷ đồng, nợ chưa xác định 4 tỷ đồng, nợ chờ điều chỉnh 2 tỷ đồng, nợ có khả năng thu 15 tỷ đồng và nợ thuế, phí 241 tỷ đồng..

Tuệ Trang / HTTV

1

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP