Kinh tế

Hà Tĩnh quyết liệt thực hiện thu ngân sách ngay từ đầu năm

Dự báo từ các cơ quan chuyên ngành cho thấy, năm 2015, nền kinh tế nước ta trên đà phục hồi, tuy nhiên, chưa thể đạt mức tăng trưởng cao. Bên cạnh đó, Nhà nước đang đẩy nhanh lộ trình thực hiện cải cách thuế, giảm mức điều tiết thu đối với một số biểu thuế lớn để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp… Trong bối cảnh đó, để hoàn thành dự toán, ngay từ đầu năm, ngành Thuế Hà Tĩnh đã triển khai linh hoạt, đồng bộ nhiều giải pháp quan trọng trong công tác hành thu.

Để hoàn thành dự toán thu ngân sách 2015, ngay từ đầu năm, ngành Thuế Hà Tĩnh đã triển khai linh hoạt, đồng bộ nhiều giải pháp quan trọng…
Hà Tĩnh quyết liệt thực hiện thu ngân sách ngay từ đầu năm 2015

Công khai mức thuế phải nộp của các thành phần liên quan tại phường Hà Huy Tập – TP Hà Tĩnh.

Dự toán thu ngân sách trên địa bàn năm 2015 được HĐND tỉnh thông qua trên 7.000 tỷ đồng. Trong đó, tổng thu của một số đơn vị sẽ tăng cả nghìn tỷ đồng so với năm 2014 như Văn phòng Cục Thuế 4.100 tỷ đồng (năm 2014 là 2.500 tỷ đồng); Kỳ Anh trên 1.000 tỷ đồng (năm 2014 trên 700 tỷ đồng); số thu của TP Hà Tĩnh cũng tăng trên 100 tỷ đồng… Có thể nói, đây là một thách thức mới với ngành Thuế Hà Tĩnh, bởi kinh tế năm nay dự báo tiếp tục có nhiều khó khăn. Cùng với đó, việc thực hiện các chính sách miễn, giảm thuế, gia hạn nộp thuế theo nghị quyết của Chính phủ càng làm cho công tác hành thu gặp nhiều trở ngại.

Để hạn chế, khắc phục khó khăn và hoàn thành công tác thu ngân sách trong năm nay, Cục Thuế Hà Tĩnh đề ra những biện pháp cụ thể như: tham mưu UBND tỉnh giao dự toán thu ngay trong những ngày cuối năm 2014. Ngành còn tham mưu các cơ quan chuyên môn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, cá nhân, hộ kinh doanh cá thể duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh; đồng thời, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác quản lý thuế và thực hiện nghĩa vụ của người nộp thuế.

Song song với các giải pháp trên, ngành tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ, động viên, khen thưởng kịp thời những đối tượng chấp hành tốt chính sách pháp luật về thuế; phê phán những đối tượng chây ỳ, nợ đọng kéo dài… Đặc biệt là tích cực triển khai, hướng dẫn để người nộp thuế được hưởng chính sách ưu đãi kịp thời; sử dụng tiền thuế được miễn, giảm, gia hạn vào hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Cùng với việc đôn đốc thu hồi nợ đọng, ngành tiến hành rà soát, phân loại nợ, đối tượng; giao chỉ tiêu thu nợ tới từng cán bộ, bộ phận quản lý…

Hà Tĩnh quyết liệt thực hiện thu ngân sách ngay từ đầu năm 2015

Trong năm nay, ngành chỉ đạo từ Văn phòng Cục Thuế đến các chi cục huyện, thị, thành phố kiện toàn ban chỉ đạo đôn đốc thu nợ, hướng đến mục tiêu số nợ đọng cuối năm 2015 chỉ còn dưới mức 3% trên tổng phải thu và xem đây là chỉ tiêu quan trọng trong công tác thi đua của toàn ngành. Công tác thanh tra, kiểm tra thuế cũng là một trong những giải pháp đặc biệt quan trọng của ngành Thuế Hà Tĩnh, nhằm góp phần hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách.

Ông Đinh Nho Hậu – Cục trưởng Cục Thuế Hà Tĩnh chia sẻ: Bên cạnh tập trung xử lý tồn đọng, quản lý chặt việc kê khai thuế, nhất là đối với các doanh nghiệp có số thu lớn, ngành tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu ngân sách, đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ để người nộp thuế có thể chia sẻ trách nhiệm, chấp hành pháp luật thuế. Cục Thuế cũng tranh thủ sự chỉ đạo thường xuyên của ngành cấp trên và các cấp chính quyền; đồng thời, tăng cường phối hợp với ban, ngành trên địa bàn để triển khai đồng bộ những chế độ, chính sách mới; theo dõi sát diễn biến tình hình sản xuất, kinh doanh nhằm phát hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để doanh nghiệp phát triển, tạo nguồn thu ổn định, bền vững cho ngân sách nhà nước.

Mục tiêu cao nhất của ngành Thuế Hà Tĩnh là phấn đấu không chỉ trở thành địa phương dẫn đầu cả nước về tỷ lệ tăng thu như những năm qua (năm 2013, Hà Tĩnh đã vượt qua các tỉnh, thành phố như TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Dương… dẫn đầu cả nước về tỷ lệ tăng thu) mà còn là địa chỉ sở hữu nhiều phương thức, giải pháp quản lý sáng tạo, hiệu quả, góp phần tích cực cùng toàn tỉnh hoàn thành các nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2015.

Với những kết quả đạt được trong năm 2014 cùng các giải pháp, chiến lược hành thu quyết liệt ngay những ngày đầu năm 2015, sẽ tạo tiền đề để ngành Thuế Hà Tĩnh tiếp tục hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2015 cũng như những năm tiếp theo.

Đình Trung

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP