Trong nước

Hà Tĩnh: Quân đội vào cuộc hỗ trợ cân xe quá tải

Hà Tĩnh vừa tổ chức họp bàn cách tái khởi động việc kiểm tra tải trọng xe từ đầu năm 2014, trong đó có tính đến việc huy động cả quân đội cùng vào cuộc.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP