Trong nước

Hà Tĩnh: Nông nghiệp, đất rừng ‘nóng’ tại kỳ họp HĐND khóa XVI

Theo báo cáo tại kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVI cho thấy, tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm đạt 26,76%, thu ngân sách đạt 6.881,6 tỷ đồng tăng 68,2%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 43,75% so với cùng kỳ năm trước.

Quang cảnh kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh lần thứ 14 khóa XVI
Quang cảnh kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh lần thứ 14 khóa XVI

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới có nhiều cách làm sáng tạo, chủ động, 6 tháng đầu năm, phát triển mới 700 mô hình có thu nhập trên 100 triệu đồng, nâng tổng số mô hình có hiệu quả trên 7.500 mô hình. Đến nay, toàn tỉnh có 26 xã đạt chuẩn nông thôn mới, cơ bản không còn xã dưới 7 tiêu chí…

Đặc biệt tại kỳ họp, phiên chất vấn thu hút khá nhiều ý kiến, nhiều vấn đề được dư luận, cử tri quan tâm nhất là lĩnh vực nông nghiệp được giải đáp cụ thể: Chính sách cơ giới hóa nông nghiệp; tình trạng nông dân bỏ ruộng nhiều; Việc buông lỏng quản lí nhà nước về sản xuất giống, vật tư nông nghiệp; Trách nhiệm của ngành NN&PTNT trong công tác tổ chức đánh giá tiêu thụ nông sản trên địa bàn;

Việc lấn chiếm rừng và đất rừng ở Hương Khê kéo dài nhiều năm nay nhưng chưa xử lí dứt điểm; ô nhiễm nguồn nước ở hồ Bộc Nguyên; Vấn đề chuyển giao lưới điện đang bộc lộ những hạn chế; Quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản, nhất là nhóm vật liệu xây dựng còn buông lỏng…


Giám đốc Sở NN&PTNT Đặng Ngọc Sơn trả lời câu hỏi của các cử tri và đại biểu

Kỳ họp cũng  đề ra nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2015: Tăng trưởng GDP phấn đấu đạt trên 24%; thu ngân sách đạt trên 8.100 tỷ đồng (cả năm đạt trên 15.000 tỷ đồng, tăng 3,45% so với kế hoạch HĐND tỉnh giao); Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên 44 nghìn tỷ đồng (cả năm đạt trên 91 nghìn tỷ đồng); kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn đạt trên 103,6 triệu USD (cả năm đạt trên 155,6 triệu USD); Ưu tiên nguồn lực để hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của 26 xã về đích năm 2015, không còn xã dưới 8 tiêu chí đưa tổng số xã về đích đến hết năm 2015 đạt tối thiểu 49/230 xã); Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,7% (đưa tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2015 còn khoảng 5%),  tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 5 đề án, nhiệm vụ trọng tâm….

PV / NNVN

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP